JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

HISTORIA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

Po zakończeniu w 1988 roku mojej kariery wojskowej pracowałem jeszcze przez 19 lat jako emeryt w instytucjach cywilnych. Włączyłem się wtedy w nurt pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie ZŻWP) oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Korzystałem z zaproszeń do Sieradza na uroczystości Dnia Łącznościowca jako absolwent OSŁP oraz do WSOWŁ w Zegrzu. We Wrocławiu bywałem na takich uroczystościach na Węźle Łączności SOW i w 10pdow w Leśnicy. Okazało się wtedy, że na tych spotkaniach bywa więcej emerytowanych oficerów łączności niż będących w służbie czynnej. Coś z tym trzeba było zrobić.

Znalazło się czterech kolegów, emerytów chętnych popracować społecznie i utworzyliśmy Grupę Inicjatywną, która postawiła sobie za zadanie odnaleźć kolegów łącznościowców pogubionych gdzieś w garnizonie Wrocław i zapraszać ich na spotkania z okazji Nowego Roku.

W skład grupy inicjatywnej weszli koledzy:

Grupa inicjatywna:

 1. Kol. płk Arkadiusz OŻAROWSKI - prezes;
 2. Kol. mjr Jerzy DOMARADZKI - zastępca;
 3. Kol. ppłk Józef JANUSIAK - sekretarz;
 4. Kol. ppłk Zdzisław STAROSTA - skarbnik.

Organizowaliśmy wtedy w klubie OKO przy sztabie SOW spotkania noworoczne z udziałem kolegów łącznościowców, absolwentów oficerskich szkół łączności w Riazaniu, Zamościu, Zegrzu, Sieradzu a także Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkania były bardzo udane. Mieliśmy fundusze pochodzące ze składek członkowskich oraz od dwóch naszych sponsorów: kol. płk. Jerzego SURMY i kol. płk. Janusza ZEMBRONIA, którzy mieli możliwości wsparcia nas z racji prowadzonej przez nich działalności. Pani kierowniczka kasyna, które jeszcze wtedy istniało, dbała zawsze o obfite zastawienie stołu. Uczestnicy spotkań otrzymywali pamiątkowe zdjęcia zbiorowe i inne z kolegami (vide: galeria). Na tych spotkaniach prezentowano ciekawe referaty dotyczące historii Polski i Dolnego Śląska. Działalność z tamtych lat została udokumentowana w I tomie kroniki Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ.

6 czerwca 2003r. w Dniu Święta Pułku, na bazie 10wpdow Leśnica, w porozumieniu z dowódcą, płk. Adamem JURCZAKIEM, zorganizowaliśmy poszerzone spotkanie emerytów łącznościowców garnizonu Wrocław oraz kolegów z Sieradza, Legnicy, Poznania, Krakowa i Rzeszowa. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan płk Stanisław MARKOWSKI oraz Pan ppłk Marian JAKÓBCZAK. Dowódca pułku udostępnił hotel dla przyjezdnych gości, salę Tradycji na zebranie oraz kasyno. Spotkanie było bardzo udane, czego dowodem są zdjęcia zamieszczone w tomie I naszej kroniki : "ŚZPŻŁ Grupa Wrocław. I tak to się zaczęło".

W roku 2006, na zebraniu Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w Sieradzu, Prezes Zarządu płk Stanisław MARKOWSKI postawił naszej Grupie Inicjatywnej zadanie utworzenia we Wrocławiu Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przystąpiliśmy do działania. Ustaliliśmy adresy, wysłaliśmy deklaracje wstąpienia do ŚZPŻŁ i w wyniku tego pokaźna grupa kolegów wyraziła chęć wstąpienia do Związku. W styczniu 2007r. na zebraniu inauguracyjnym Prezes wręczył 12 legitymacji nowym członkom. Na tym zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd. Członkowie Grupy Inicjatywnej zostali jednogłośnie wybrani w skład Zarządu Oddziału Wrocław. Tym samym GI zakończyła swoją 10-letnią działalność co "a perpetua memoria" zostało opisane w Tomie I naszej Kroniki.

W styczniu 2007r. rozpoczął się nowy rozdział naszej działalności w składzie Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ, zalegalizowanego już aktem prawnym. Materiały z tego okresu zawiera tom 2 Kroniki ŚZPŻŁ OW. Tom 3 Kroniki gromadzi dokumenty historyczne.

Obecnie Oddział Wrocław Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności kontynuuje swoją działalność już siódmy rok, czyli trzecia kadencję.

 • I kadencja w latach: 2007 - 2009;
 • II kadencja w latach: 2010 - 2012;
 • III kadencja w latach: 2013 - 2015.

W tym czasie organizowaliśmy zebrania cztery razy w roku (raz na kwartał) oraz jedno koleżeńskie spotkanie noworoczne, z udziałem dodatkowo zaproszonych kolegów łącznościowców z garnizonu Wrocław. W czasie I kadencji stan naszej organizacji wynosił 15 członków. Niestety, trzech ubyło "na wieczną wartę". Byli to koledzy:

 • Kol. płk Tadeusz NOWIK - w 2007r.
 • Kol. ppłk Adam ZALESKI - w 2006r.
 • Kol. ppłk Zdzisław STAROSTA - w 2007r.

W czasie I kadencji prezentowaliśmy naszym członkom na zebraniach ciekawą tematykę historyczną. Stałymi prelegentami byli i są nadal koledzy:

 • Kol. płk Arkadiusz OŻAROWSKI;
 • Kol. ppłk Jan JEŻ;
 • Kol. ppłk Józef JANUSIAK;
 • Kol. mjr Jan ZAGRODZKI.

W II kadencji kontynuowaliśmy tą samą tematykę historyczną i pracę społeczną. Stan naszej organizacji wynosił 28 członków. Na wieczną wartę odeszło 3 kolejnych kolegów. Byli to:

 • Kol. płk Jerzy CEGLAREK;
 • Kol. ppłk Lucjan BORKOWSKI;
 • Kol. ppłk Julian CZECHOWSKI.
 • Wszyscy w 2012r.

Na początku III kadencji, w 2013 roku stan naszej organizacji wynosi 23 członków. Kontynuujemy działalność podejmując tematykę historyczną, uwzględniając okrągłe rocznice ciekawych wydarzeń społeczno-politycznych.

Pracujemy w dość dobrych warunkach. Właścicielem kompleksu budynków po sztabie SOW i Okręgowym Klubie Oficerskim (OKO) jest dowódca 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Wyraził on pisemnie zgodę na wykorzystanie przez nasz Oddział ŚZPŻŁ pomieszczeń Klubu RBL do organizacji zebrań. Równie dobrze układa się nam współpraca z dowódcą 10WPdow we Wrocławiu - Leśnicy. Jesteśmy zapraszani na wszystkie uroczystości organizowane przez jednostkę. Dobrze układa się też współpraca z szefem Regionalnego Zespołu Informatycznego Wsparcia Dowodzenia.

Struktura wiekowa członków naszego Oddziału, przedstawia się następująco:

 • 4 członków po 88 roku życia (to uczestnicy II wojny światowej);
 • 6 członków po 80 roku życia;
 • 4 członków po 70 roku życia;
 • 9 członków po 65 roku życia.

Uczestnicy II wojny światowej, którzy przeszli szlak Lenino-Berlin to:

 • Pani por. Józefa MAŁEK;
 • Małżeństwo: Pani por. Zofia ROGOWSKA i kpt. Władysław ROGOWSKI;
 • kpr. Paweł KOROLEWICZ.

Józef JANUSIAK(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)
Grupa Inicjatywna Spotk. GI 21.03.2002r. Spotkanie GI W 10pdow 2003r. Z płk. Markowskim w 2003r. Rozmowy 2004r. Rozmowy w grupach 1 Nasze seniorki i seniorzy Na sali tradycji pułku Spotkanie 9.12.2004r. Nowy Rok 2005 Spotkanie noworoczne Spotkanie 2005r. Z Enigmą 01.06.2006r. Na V Zjeździe ŚZPŻŁ Spotkanie 2007r. Rozmowy w grupach Święto pułku 06.06.2008r. Spotkanie 2008r. Nowy Rok 2008 Spotkanie 2009r. Spotkanie 2010r. Nowy Rok 2010