Nasi partnerzy
Zasady korzystania ze zbiorów historycznych Wojsk Łączności i Informatyki znajdujących się bibliotece Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

  1. Osoba chcąca skorzystać ze zbiorów powinna wystąpić z wnioskiem do Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki , ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, fax (22) 688-34-13. Wniosek powinien zawierać:
    • imię, nazwisko, adres wnioskodawcy i telefon kontaktowy;
    • powód chęci skorzystania ze zbiorów (praca lic., mgr itp.) oraz ewentualnie adnotację osoby polecającej (np. promotora).
  2. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe wyłącznie na miejscu, bez możliwości wypożyczenia, kserowania, fotografowania lub skanowania dokumentów.
  3. Informacji na temat udostępniania zbiorów udziela Kierownik Biblioteki CSŁiI Anna Nowogrodzka, tel. (22) 688-33-32.


Wykaz Zbiorów historycznych Wojsk Łączności i Informatyki - Zegrze

(Pobierz plik pdf)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com