Zarząd Główny:

Edmund Smakulski - prezes
Mirosław Pakuła - wiceprezes
Agata Purzycka - skarbnik
Mieczysław Hucał - sekretarz
Marian Jakóbczak - członek
Bogumił Tomaszewski - członek
Andrzej Korneluk - członek
Jan Kowalski - członek
Jan Myślak - członek
Jacek Kapuściarek - członek


Komisja Rewizyjna

Józef Krzywkowski - przewodniczący
Mirosław Posłuszny - zastępca przew.
Franciszek Chiliński
Roman Kuszak
Włodzimierz Niedźwiecki


Sąd Koleżeński

Edward Włodarczyk - przewodniczący
Witold Korneszczuk - zastępca przewodniczącego
Eugeniusz Kazimierczak
Jerzy Pawluk
Tadeusz Mordaka

Kadencja I
1993 - 1996

Rada
H. Andracki
J. Juszczyk
B. Mieńkowski
T. Wiernikowski
S. Markowski
F. Bańkowska
M. Ćwikliński - Clayton
E. Jabłoński
S. Kaczkan
Zarząd Główny
W. Urbański
B. Grejcz
J. Fajkowski
S. Różycki
J. Olszewski
R. Chudy
T. Skoczek
R. Wróbel
Komisja Rewizyjna
W. Wańkiewicz
I. Nowicka - Kuczyńska
M. Pankiewicz
W. Rodowicz
Sąd Koleżeński
T. Popławski
R. Kałamaga
I. Rejter
A. Siekierski
S. Zając
W. Zwierzyńska

Kadencja II
1996 - 1999

Rada
H. Andracki
W. Urbański
J. Juszczyk
B. Mieńkowski
T. Wiernikowski
F. Bańkowska
M. Ćwikliński - Clayton
E. Jabłoński
S. Kaczkan
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
K. Merta
J. Olszewski
R. Faliński
T. Skoczek
R. Wróbel
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
J. Siciarz
F. Zieliński
Sąd Koleżeński
M. Kluka
A. Siekierski
W. Zwierzyńska

Kadencja III
1999 - 2002

Rada
W. Urbański
A. Szkuta
F. Bańkowska
B. Mieńkowski
J. Olszewski
R. Piotrowski
A. Siekierski
R. Wróbel
S. Kaczkan
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
K. Merta
M. Jakóbczak
R. Faliński
T. Skoczek
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
F. Chiliński
J. Siciarz
Sąd Koleżeński
M. Kluka
T. Zientek
W. Zwierzyńska

Kadencja IV
2002 - 2006

Rada
W. Urbański
A. Szkuta
F. Bańkowska
B. Mieńkowski
J. Olszewski
R. Piotrowski
A. Siekierski
R. Wróbel
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
M. Jakóbczak
K. Winiarski
R. Faliński
T. Skoczek
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
F. Chiliński
J. Siciarz
Sąd Koleżeński
H. Gill
T. Zientek
W. Zwierzyńska

Kadencja V
2006 - 2009

Rada
R. Piotrowski
A. Szkuta
M. Hampel
W. Hammer
R. Wróbel
B. Mieńkowski
A. Ożarowski
Z. Andruchów
A. Siekierski
Zarząd Główny
S. Markowski
J. Fajkowski
M. Jakóbczak
Z. Miarzyński
T. Gajdziński
J. Janusiak
A. Korneluk
R. Kuszak
T. Skoczek
K. Winiarski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
J. Wojciechowski
Sąd Koleżeński
B. Sokół
Z. DSendSera
J. Kowalski
J. Więcławski
T. Zientek

Kadencja VI
2009 - 2012

Rada
W. Wojciechowski
W. Hammer
R. Wróbel
B. Mieńkowski
A. Ożarowski
E. Kazimierczak
S. Szejka
Zarząd Główny
B. Tomaszewski
M. Pakuła
M. Jakóbczak
J. Czerwiński
J. Janusiak
A. Korneluk
J. Kowalski
R. Kuszak
S. Markowski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
J. Wojciechowski
Sąd Koleżeński
B. Sokół
Z. DSendSera
T. Łagunowski
J. Więcławski

Kadencja VII
2012 - 2015

Zarząd Główny
E. Smakulski
M. Pakuła
M. Jakóbczak
B. Tomaszewski
M. Hucał
A. Korneluk
J. Kowalski
J. Myślak
A. Ożarowski
J. Pomianowski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
M. Posłuszny
R. Kuszak
Sąd Koleżeński
E. Włodarczyk
E. Każmierczak
T. Łagunowski
J. Więcławski
T. Mordaka


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com