Nasi partnerzy


Zarząd Główny:

Mieczysław Hucał - prezes
Mirosław Pakuła - wiceprezes
Agata Purzycka - skarbnik
Emil Suska - sekretarz
Stanisław Bryndza - członek
Bogumił Tomaszewski - członek
Andrzej Korneluk - członek
Jan Kowalski - członek
Jan Myślak - członek (zmarł 10.09.2022)
Józef Marecki - członek


Komisja Rewizyjna

Mirosław Posłuszny - przewodniczący
Jerzy Rudnicki - zastępca przew.
Franciszek Chiliński
Piotr Łączyński
Włodzimierz Niedźwiecki


Sąd Koleżeński

Marian Turek - przewodniczący
Eugeniusz Kaźmierczak
Witold Korneszczuk

Kadencja I
1993 - 1996

Rada
H. Andracki
J. Juszczyk
B. Mieńkowski
T. Wiernikowski
S. Markowski
F. Bańkowska
M. Ćwikliński - Clayton
E. Jabłoński
S. Kaczkan
Zarząd Główny
W. Urbański
B. Grejcz
J. Fajkowski
S. Różycki
J. Olszewski
R. Chudy
T. Skoczek
R. Wróbel
Komisja Rewizyjna
W. Wańkiewicz
I. Nowicka - Kuczyńska
M. Pankiewicz
W. Rodowicz
Sąd Koleżeński
T. Popławski
R. Kałamaga
I. Rejter
A. Siekierski
S. Zając
W. Zwierzyńska

Kadencja II
1996 - 1999

Rada
H. Andracki
W. Urbański
J. Juszczyk
B. Mieńkowski
T. Wiernikowski
F. Bańkowska
M. Ćwikliński - Clayton
E. Jabłoński
S. Kaczkan
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
K. Merta
J. Olszewski
R. Faliński
T. Skoczek
R. Wróbel
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
J. Siciarz
F. Zieliński
Sąd Koleżeński
M. Kluka
A. Siekierski
W. Zwierzyńska

Kadencja III
1999 - 2002

Rada
W. Urbański
A. Szkuta
F. Bańkowska
B. Mieńkowski
J. Olszewski
R. Piotrowski
A. Siekierski
R. Wróbel
S. Kaczkan
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
K. Merta
M. Jakóbczak
R. Faliński
T. Skoczek
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
F. Chiliński
J. Siciarz
Sąd Koleżeński
M. Kluka
T. Zientek
W. Zwierzyńska

Kadencja IV
2002 - 2006

Rada
W. Urbański
A. Szkuta
F. Bańkowska
B. Mieńkowski
J. Olszewski
R. Piotrowski
A. Siekierski
R. Wróbel
Zarząd Główny
S. Markowski
B. Grejcz
J. Fajkowski
M. Jakóbczak
K. Winiarski
R. Faliński
T. Skoczek
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
F. Chiliński
J. Siciarz
Sąd Koleżeński
H. Gill
T. Zientek
W. Zwierzyńska

Kadencja V
2006 - 2009

Rada
R. Piotrowski
A. Szkuta
M. Hampel
W. Hammer
R. Wróbel
B. Mieńkowski
A. Ożarowski
Z. Andruchów
A. Siekierski
Zarząd Główny
S. Markowski
J. Fajkowski
M. Jakóbczak
Z. Miarzyński
T. Gajdziński
J. Janusiak
A. Korneluk
R. Kuszak
T. Skoczek
K. Winiarski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
J. Wojciechowski
Sąd Koleżeński
B. Sokół
Z. DSendSera
J. Kowalski
J. Więcławski
T. Zientek

Kadencja VI
2009 - 2012

Rada
W. Wojciechowski
W. Hammer
R. Wróbel
B. Mieńkowski
A. Ożarowski
E. Kazimierczak
S. Szejka
Zarząd Główny
B. Tomaszewski
M. Pakuła
M. Jakóbczak
J. Czerwiński
J. Janusiak
A. Korneluk
J. Kowalski
R. Kuszak
S. Markowski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
J. Wojciechowski
Sąd Koleżeński
B. Sokół
Z. DSendSera
T. Łagunowski
J. Więcławski

Kadencja VII
2012 - 2015

Zarząd Główny
E. Smakulski
M. Pakuła
M. Jakóbczak
B. Tomaszewski
M. Hucał
A. Korneluk
J. Kowalski
J. Myślak
A. Ożarowski
J. Pomianowski
Komisja Rewizyjna
R. Kałamaga
A. Domaradzki
F. Chiliński
M. Posłuszny
R. Kuszak
Sąd Koleżeński
E. Włodarczyk
E. Każmierczak
T. Łagunowski
J. Więcławski
T. Mordaka

Kadencja VIII
2015 - 2018

Zarząd Główny
E. Smakulski
M. Pakuła
A. Purzycka
M. Hucał
M. Jakóbczak
B. Tomaszewski
A. Korneluk
J. Kowalski
J. Myślak
J. Kapuściarek
Komisja Rewizyjna
J. Krzywkowski
M. Posłuszny
F. Chiliński
R. Kuszak
W. Niedźwiecki
Sąd Koleżeński
E. Włodarczyk
W. Korneszczuk
E. Kazimierczak
J. Pawluk
T. Mordaka

Kadencja IX
2018 - 2021

Zarząd Główny
Mieczysław Hucał
Mirosław Pakuła
Agata Purzycka
Emil Suska
Stanisław Bryndza
Bogumił Tomaszewski
Andrzej Korneluk
Jan Kowalski
Jan Myślak
Józef Piekutowski
Komisja Rewizyjna
Mirosław Posłuszny
Marian Jakóbczak
Franciszek Chiliński
Piotr Łączyński
Włodzimierz Niedźwiecki
Sąd Koleżeński
Marian Turek
Eugeniusz Kaźmierczak
Witold Korneszczuk


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com