Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
W dniu 24 października odbyło się pierwsze w IX kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wziął Prezes Honorowy Związku gen. bryg. Edmund Smakulski...

Czytaj dalej

Święto sieradzkich łącznościowców
W dniu 19 października sieradzcy łącznościowcy obchodzili swoje święto. Z tej okazji zorganizowany został Dzień Otwartych Koszar, podczas którego prezentowany był współczesny sprzęt łączności. Nie zabrakło również pokazów grup rekonstrukcyjnych. W tym roku 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia obchodzi 50. rocznicę sformowania, ponadto przypada 100. rocznica sformowania 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz 83. rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz. Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym, podczas których żołnierze służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał oraz członkowie oddziału Sieradz z prezesem oddziału płk. Markiem Lewandowskim na czele.

Czytaj dalej

IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ
Ostatnie dwa dni były najważniejszymi w tegorocznej działalności Związku. 21 i 22 września w Zegrzu odbył się IX Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2018-2021. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na IX kadencję.

Czytaj dalej

Jubileusz 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
W dniu 21 września na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności połączone z wręczeniem sztandaru Związkowi. Jako datę początkową przyjmuje się dzień w którym Związek został zarejestrowany w Sadzie Wojewódzkim w Warszawie a było to 8 lutego 1993 roku. Prace nad powstaniem Związku zostały rozpoczęte w roku 1992 a jednym z inspiratorów był ówczesny Szef Wojsk Łączności gen. bryg. Henryk Andracki.

Czytaj dalej

Mamy sztandar (na razie nieoficjalnie)
Wreszcie jest. Dzisiaj wykonawca dostarczył nam sztandar Związku. Oficjalne jego wręczenie nastąpi 21 września podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
W dniu 19 lipca 2018r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było omówienie stanu przygotowań do obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ oraz IX Walnego Zjazdu Delegatów. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Edmund Smakulski, wiceprezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Mirosław Pakuła, skarbnik ZG ŚZPZŁ Kol. Agata Purzycka i sekretarz ZG ŚZPŻŁ Kol. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Pasjonaci potrafią
W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy małą miejscowość Bielany znajdującą się nieopodal Sokołowa Podlaskiego, w której znajduje się Podlaskie muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej.

Czytaj dalej

Noc Muzeów 2018
Tegoroczna Noc Muzeów w Naszym wydaniu była aktywniejsza niż poprzednie. Już dwa oddziały aktywnie włączyły się w jej przebieg.

W Sieradzu Koledzy z miejscowego Oddziału oprowadzali po otwartej 8 maja wystawie "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". W profesjonalny sposób przekazywali wiedzę o zgromadzonym na niej sprzęcie łączności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Oddział Sieradz ŚZPŻŁ jest współautorem tej wystawy...

Czytaj dalej

Otwarta po raz drugi
W dniu 8 maja w Muzeum Okręgowym w Sieradzu została ponownie uroczyście otwarta stała wystawa sprzętu łączności " Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Wystawa w większej sali, w nowej aranżacji z większą ilością eksponatów, której współautorem jest Sieradzki Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...

Czytaj dalej

Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ cz. II
Ujrzała "światło dzienne" druga część książki Kol. Jana Kowalskiego "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Wartością każdej organizacji są ludzie stąd też główną częścią książki są biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie zdążyli podać danych do pierwszego wydania bądź dołączyli do nas po jego wydaniu...

Czytaj dalej

5 lat Oddziału Zegrze
W dniu 9 grudnia na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Jubileuszu 5-lecia działalności Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Pięć lat temu 4 grudnia odbyło się spotkanie założycielskie oddziału. Powstanie oddziału ŚZPŻŁ w Zegrzu było marzeniem śp. płk. Stanisława Markowskiego - Honorowego Prezesa Związku....

Czytaj dalej

Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat
Ukazała się właśnie wydana przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności książka pt. "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Obecnie rozpocznie się jej sukcesywna dystrybucja. Znajdują się tutaj opisy sprzętu jakiego używali i używają polscy łącznościowcy od roku 1918 aż do dnia dzisiejszego. Jest to najprawdopodobniej pierwsze opracowanie tak kompleksowo prezentujące sprzęt łączności na przestrzeni niemal 100 lat. Okres II wojny światowej obejmuje sprzęt będący na wyposażeniu łącznościowców zarówno na Zachodzie...

Czytaj dalej

VIII posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 09.10.2017 roku ósme w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Czytaj dalej

20 lat Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
W dniu 13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane z XX rocznicą powstania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Centrum powstało w roku 1997 na bazie rozwiązanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności z Legnicy. Pierwszym komendantem został płk Jerzy Ceglarek.

Czytaj dalej

Komunikat nr 34
Ukazał się najnowszy 34 numer Komunikatu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Numer otwiera artykuł wiceprezesa Zarządu Głównego Kol. Mirosława Pakuły dotyczący prac Zarządu za okres II półrocza 2016 i niemal całego I półrocza 2017.

Czytaj dalej

Zapraszamy do Poznania
Pragniemy poinformować o ciekawym wydarzeniu w Poznaniu. Jest nim wystawa czasowa pt. "Sprzęt łączności w 1. Dywizji Pancernej w latach 1942 - 1945". Wystawę zorganizowano w Muzeum Uzbrojenia znajdującym się w poznańskim Parku Cytadela. Eksponaty można oglądać do 20 sierpnia.

Czytaj dalej

VIII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ 27 - 28 kwietnia 2017.
W dniach 27 - 28 kwietnia 2017 roku odbyła się w Sieradzu VIII Konferencja Łączności. Temat: "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Jednym z jej współorganizatorów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

VI posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 21.02.2017 roku szóste w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

V posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
W dniu 03.11.2016 roku zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok", odbyło się w Legionowie piąte w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

Komunikat nr 33
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Komunikatu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Numer otwiera artykuł Prezesa Zarządu Głównego gen. bryg. Edmunda Smakulskiego prezentujący działania nowego Zarządu, wybranego na VIII Walnym Zjeździe Delegatów. Ponadto Prezes omówił inne przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd Główny. Były to m.in. Konferencja Łączności w Sieradzu oraz obchody 5. lecia działalności oddziału Bydgoszcz...

Czytaj dalej

Jubileusz 5. rocznicy powstania Oddziału Bydgoszcz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Spotkanie w dniach 13 - 14 maja 2016 roku z okazji Jubileuszu 5. rocznicy powstania Oddziału Bydgoszcz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Związku" w dniach 13-14.05.2016

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Związku" w dniach 13-14.05.2016 roku odbyły się Jubileuszowe obchody pięciolecia powstania Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ z udziałem zaproszonych gości.

Czytaj dalej

VII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
27 - 28 kwiecień 2016

W dniach 27 - 28 kwietnia 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności zorganizowały VII Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...

Czytaj dalej

II posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji.
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 11.02.2016 roku drugie w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK ADAM PAWLIK - SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
16 stycznia 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Adam Pawlik. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez ostatnie trzy lata płk Pawlik był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Bydgoszcz. To wielka strata i tragedia rodzinna. To strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności...

Czytaj dalej

Komunikat nr 32
Ukazał się kolejny 32 numer Komunikatu ŚZPŻŁ


Najnowszy numer otwiera artykuł wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mirosława Pakuły podsumowujący najważniejsze tegoroczne wydarzenie czyli VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności . Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawia najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim okresie...

Czytaj dalej

I posiedzenie Zarządu Głównego w VIII kadencji
W dniu 09 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze w VIII kadencji posiedzenie władz naczelnych Związku. Miejscem spotkania tradycyjnie była nasza zegrzyńska siedziba. W posiedzeniu wzięli udział prezes, wiceprezes oraz ustępujący i przyjmujący obowiązki skarbnika i sekretarza Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
25 i 26 września w Zegrzu odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów. Były to najważniejsze w działalności Związku w 2015 r. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2015-2018. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na VIII kadencję...

Czytaj dalej

Komunikat nr 31
Dziś ukazał się najnowszy numer Komunikatu ŚZPŻŁ, a jest to już 31. w historii wydawnictwa. Kolejny numer, który cieszy swoją objętością i zawartością. Coraz więcej ciekawych artykułów i coraz więcej ich autorów...

Czytaj dalej

Spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania Oddziału Śrem ŚZPŻŁ
25 i 26 kwietnia 2015 roku.

W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Śremie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania Oddziału Śrem ŚZPŻŁ. Na spotkanie zaproszeni byli członkowie Oddziału Śrem, władze miasta Śrem, przedstawiciele władz naczelnych Związku, koledzy ze współpracujących organizacji i zaproszeni goście - członkowie Związku: prezesi Zarządów Oddziałów i członkowie honorowi Związku...

Czytaj dalej

Konferencja Łączności i posiedzenie ZGł. ŚZPZŁ
Sieradz 22-23.04.2015r.

W dniach 22 i 23 kwietnia 2015 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. VI Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych...

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Legionowo dn. 27 marca 2015 r.

W dniu 27.03.2015r. w siedzibie Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, na zaproszenie Kierownika Filii, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku płk. Mirosława Pakuły, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było szczegółowe omówienie planu przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszony gość - członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał...

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 30 stycznia 2015 r.

W dniu 30.01.2015r. w siedzibie Związku w Zegrzu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2014 roku i przyjęcie rocznego planu działalności na 2015r. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła, skarbnik - Marian Jakóbczak i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszeni goście: członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał i wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka - płk Eugeniusz Malczewski...


Czytaj dalej

Komunikat nr 30
Właśnie światło dzienne ujrzał najnowszy Komunikat Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Komunikaty są wydawana od początku istnienia Związku raz lub dwa razy w roku. W ostatnich latach regularnie ukazują się dwa numery. Jest to między innymi zasługą autorów, którzy regularnie nadsyłają swoje artykuły. Obecny jest już Komunikatem nr 30 i jest jednym z największych pod względem objętości...Czytaj dalej

Prezydium ZG ŚZPŻŁ na wystawie i obradach
W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen.bryg. Edmund Smakulski w towarzystwie członków Prezydium Zarządu Głównego zwiedził wystawę " Druciki, pająki, radziki ... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" w Muzeum Historycznym w Legionowie, której współorganizatorem był Oddział Zegrze ŚZPŻŁ. W roli przewodnika wystąpił prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał...Czytaj dalej

"Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności"
Ukazało się właśnie pierwsze wydanie opracowania "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Pomysłodawcą i autorem książki jest płk Jan Kowalski, członek oddziału Sieradz - członek Zarządu Głównego Związku.

Jak napisał autor we wstępie "Największą wartością w każdej organizacji są ludzie", dlatego też ta książka poświęcona jest członkom naszego Związku. Zawiera ona biogramy osób, które są lub były członkami Związku. Są też biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na "wieczną wartę".

Na kartach książki utrwalona została wiedza o członkach, którzy wyrazili taką wolę. Nie wszyscy zdecydowali się na przedstawienie informacji o sobie lub o Kolegach, których nie ma już wśród nas. Mamy nadzieję, że za jakiś czas ukaże się drugie wydanie wzbogacone o tych niezdecydowanych oraz o tych, którzy wstąpili w nasze szeregi już po zamknięciu wydania.

Biogramy zostały poprzedzone krótką historią Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.


Święto 15. SBWD i 79. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz.
W dniu 16 października 2014 roku odbyły się uroczystości w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia z okazji Święta Brygady i 79. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz. Na zaproszenie Dowódcy Brygady, członkowie ŚZPŻŁ Koledzy: gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i gen. bryg. Edmund Smakulski uczestniczyli w uroczystościach...Czytaj dalej

Obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁII
W dniach 7 oraz 10-11 września w Legionowie i Zegrzu trwały obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Współorganizatorem obchodów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności...Czytaj dalej

Wizyta członków ŚZPŻŁ na ćwiczeniach NATO
10-11 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności ŚZPŻŁ na 2014 rok" odbyła się wizyta członków Związku, podczas ćwiczeń CWIX 2014 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise), w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy (JOINT FORCE TRAINING CENTRE). Organizatorem tej wizyty w dniach 10-11.06.2014r. był prezes Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ Kolega płk Wojciech Reszka...Czytaj dalej
V Konferencja Łączności i V posiedzenie ZGł. ŚZPZŁ
Sieradz 23.04.2014r.

W dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. V Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych...Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 10 lutego 2014 r.

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Związku, odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2013 roku, przyjęcie rocznego planu działalności na 2014r., oraz omówienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez członków Zarządu ...Czytaj dalej

Porozumienie podpisane 9 stycznia 2014 roku.
W zegrzyńskiej siedzibie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem a 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie. Ze strony Związku porozumienie podpisał Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski, ze strony 4 RWT SP dowódca ppłk Czcibor Ziemowit Powęska ...Czytaj dalej

SKŁADANIE HOŁDU ŚP. NASZYM CZŁONKOM I TOWARZYSZOM BRONI
Tradycyjnym zwyczajem rokrocznie obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Wspomnienia Wiernych Zmarłych zwany Zaduszki. To dni pamięci o tych, którzy już odeszli do wieczności, których nie ma już wśród nas. To dni, w których polska tradycja nakazuje nam odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku Naszych Bliskich, gdzie w najwyższej powadze oddajemy Im hołd i zachowujemy Ich w naszej pamięci. Zaduszki są jednocześnie zachętą do zadumy, do przemyśleń nad naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. ...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn.18 października 2013 roku.

Kolejne, IV w obecnej kadencji władz, posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki 18.10.2013r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Głównym celem spotkania była ocena pracy za II i III kwartał 2013 roku oraz omówienie najważniejszych zadań realizowanych w IV kwartale 2013 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku. ...Czytaj dalej

Prace trwają
sierpień 2013

Pomimo urlopów w Oddziale Zegrze trwają intensywne prace związane z archiwizacją zbiorów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest to żmudna praca, zwłaszcza że "grubsze" rzeczy zostały już zarchiwizowane i pozostała "drobnica". Każde zdjęcie, każdą kartkę trzeba wziąść w ręce, obejrzeć i zakwalifikować do odpowiedniego przedziału czasowego...Czytaj dalej

IV Konferencja Łączności w Sieradzu
24-25.04.2013r.

W dniach 24 i 25 kwietnia w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności. Była to IV Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", a poświęcona tym razem X-leciu łączności satelitarnej w Siłach Zbrojnych RP...Czytaj dalej

SPOTKANIE WIELKANOCNE
2013

Tradycyjnym zwyczajem, Oddział Warszawa - Rakowiecka ŚZPŻŁ, w dniu 20 marca br. zorganizował spotkanie wielkanocne w Zespole Rezydencyjnym "Parkowa", przy ul. Belwederskiej w Warszawie.
Oprócz licznie przybyłych członków Oddziału - w tym kilku z żonami - spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: ...Czytaj dalej


DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ŚZPŻŁ
Przez wiele lat pełniliśmy służbę wojskową w różnych instytucjach i jednostkach wojskowych rozrzuconych na terenie całego kraju. Łączyła nas realizacja wspólnego celu, którym było zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. W życiu codziennym łączyły nas wspólne ćwiczenia, szkolenia, zawody i inne niezliczone zadania służbowe. Wykonując te zamierzenia znaliśmy się doskonale w naszych macierzystych jednostkach i instytucjach...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
17.01.2013 roku, Warszawa.

W dniu 17 stycznia 2013r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Głównym celem spotkania było: podsumowanie działalności w okresie od VII Walnego Zjazdu Delegatów (14.09.2012r.) do 17.01.2013r., omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego, oraz przyjęcie "Rocznego Planu Działalności Związku na 2013 rok...
Czytaj dalej

Powstanie Oddziału Zegrze
06.12.2012 roku, Zegrze.

Idea powołania oddziału Związku w Zegrzu pojawiała się od dawna ale mi to przez długi czas członkami ŚZPŻŁ w Zegrzu byli tylko dwaj koledzy: Mirosław Pakuła i Janusz Czerwiński, którzy w latach 2009 - 2012 byli członkami Zarządu Głównego. Dopiero w 2012 r. z inicjatywy kol. Mirosława Pakuły i kol. Mieczysława Hucała rozpoczęto intensywne przygotowania do zebrania założycielskiego oraz poszukiwanie osób chętnych współuczestniczyć w jego działaniach...Czytaj dalej

Wystawa sprzętu łączności i informatyki w Muzeum w Sieradzu
06.12.2012 roku, Sieradz.

Prezes sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprosili na otwarcie wystawy "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Celem wystawy jest między innymi pogłębianie znajomości tradycji, popularyzowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i mieszkańców regionu...

Czytaj dalej

DOKUMENTUJEMY NASZĄ HISTORIĘ
W 2010 r. Zarząd Główny Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności rozpoczął pracę nad zebraniem i całościowym ujęciem historii jednostek i instytucji Wojsk Łączności funkcjonujących na przełomie wieków. W tej sprawie, na stronach internetowych ŚZPŻŁ i ZŻWP, opublikowany został list otwarty prezesa Zarządu Głównego naszego Związku...
Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
18.10.2012r. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Pierwsze po VII Walnym Zjeździe Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbyło się w dniu 18 października 2012 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu...

Czytaj dalej

XX Rocznica powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Walny Zjazd Delegatów
13 - 14.09.2012r. Rynia

W dniach 13 i 14 września 2012 r. w sali konferencyjnej Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Ryni odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zjazd oprócz władz Związku i delegatów przybyli zaproszeni goście...

Czytaj dalej

III Ogólnopolska Konferencja Łączności
21 marca rozpoczynamy obchody XX-lecia naszego Związku organizując w Sieradzu wspólnie z 15SBWD konferencję łączności pn. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjął Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP - gen. bryg. Józef NASIADKA...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
luty 2012

W dniu 16 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu udział wzięli koledzy: Marian Jakóbczak, Janusz Czerwiński, Mirosław Pakuła i Bogumił Tomaszewski...Czytaj dalej

KONFERENCJA NT. "GEN. BRYG. HELIODOR CEPA (1895-1974).
ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ WOJSK ŁĄCZNOŚCI"
14 września 2011

Tegoroczne obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu były połączone z uroczystością nadania imienia patrona gen. bryg. Heliodora Cepy.14 września 2011 r. w godz. 9-12 odbyła się konferencja na temat: "Gen. bryg. Heliodor Cepa (1985-1974)...Czytaj dalej

KONFERENCJA NT. "GEN. BRYG. HELIODOR CEPA (1895-1974).
ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ WOJSK ŁĄCZNOŚCI"
14 września 2011

Szczególnym i ważnym tegorocznym wydarzeniem w dziejach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu będzie nadanie imienia patrona gen. bryg. Heliodora CEPY. Minister Obrony Narodowej na wniosek Komendanta CSŁiI...Czytaj dalej

Spotkanie Wielkanocne
2011

Z okazji Świąt Wielkanocy, w Domu Przyjaźni przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie, w dniu 14 kwietnia 2011 roku, odbyło się wspólne spotkanie wielkanocne członków ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa Rakowiecka oraz czł. ZŻWP Koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni zacni goście...Czytaj dalej

Noworoczne spotkanie opłatkowe
2011

W dniu 13 stycznia br. w Restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT w Warszawie odbyło się wspólne noworoczne spotkanie opłatkowe członków ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻWP Koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście - dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON Pan dr inż. Romuald Hoffman...Czytaj dalej

List otwarty prezesa ŚZPŻŁ do wszystkich byłych żołnierzy łączności Wojska Polskiego
SZANOWNI KOLEDZY!


Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności rozpoczął pracę nad zebraniem i opracowaniem historii jednostek łączności Wojska Polskiego. Planujemy ująć w niej historie i tradycje samodzielnych batalionów, pułków i brygad łączności oraz ośrodków szkolenia...Czytaj dalej

Sieradzkie Święto
15 - 16 października 2010

Pod koniec października 2010, jak co roku, sieradzcy łącznościowcy obchodzili swoje święto. W tym roku obchody związane z 75-leciem Garnizonu Sieradz, świętem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz świętem Wojsk Łączności i Informatyki odbywały się 15 i 16 października. Na te połączone uroczystości licznie przybyli mieszkańcy nadwarciańskiego grodu oraz wielu wspaniałych zaproszonych gości. W tych dniach w Sieradzu...Czytaj dalej

Plan Działania ŚZPŻŁ na rok 2010
W dniu 24 lutego w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności na którym zaakceptowano Plan Działania na rok 2010. W spotkaniu uczestniczyli Koledzy: Stanisław Markowski, Marian Jakóbczak, Bogumił Tomaszewski, Mirosław Pakuła, Janusz Czerwiński....Czytaj dalej

Spotkanie Noworoczne
12.01.2010 Warszawa

W dniu 12 stycznia br. w kasynie Sił Powietrznych w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie członków ŚZPZŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻZ i OR WP koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście...Czytaj dalej

Słowo przewodniczącego Rady
Wojciech Wojciechowski

Drodzy Koledzy!


Bieżący kalendarzowy rok dobiega końca. Przed nami święta Bożego Narodzenia wraz z niepowtarzalnym magicznym urokiem udekorowanych ulic, choinek i domów. Wigilijne dania, prezenty, rodzinne - Polaków - rozmowy i chwila refleksji o tym, co było, jest i będzie. Mijający rok, dla nas członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...Czytaj dalej

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - nowa kadencja
Bogumił Tomaszewski

Minęło już trochę czasu od VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podsumowującego ostatnią kadencję. Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu Głównego oraz Rady Związku. Wyrażam w imieniu nowo wybranych członków Zarządu głęboką wdzięczność Pułkownikowi Stanisławowi Markowskiemu i Pułkownikowi Marianowi Jakóbczakowi...Czytaj dalej

90 lat Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu
17-18.09.2009


Zjazd Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Rynia 17.09.2009


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Zegrze 11.06.2006


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Białobrzegi 10.06.2006


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Praca radiostacji okolicznościowej HF4ØPSL z okazji 40 lat Klubu SP5PSL
Białobrzegi 10.06.2006
Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com