Nasi partnerzy
Żegnaj Przyjacielu
Z wielkim smutkiem informujemy, że w nocy z 15/16 grudnia zmarł nagle nasz wieloletni przyjaciel Janusz Seroka. Biznesmen, jeden z fundatorów sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, wielki sympatyk naszego Stowarzyszenia. Wyróżniony medalem "Za zasługi dla oddziału Zegrze".

Mieliśmy tyle wspólnych planów na przyszłość. Żegnaj Janku ...

Cześć Jego pamięci !

Czytaj dalej

Sala Tradycji RCI Warszawa
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia Sali Tradycji Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. RCI kultywuje m.in. tradycje Centralnego Węzła Łączności MON oraz 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Czytaj dalej

Komunikat nr 37
37 numer Komunikatu ŚZPŻŁ ujrzał światło dzienne.

Najnowszy numer otwiera artykuł prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ podsumowujący mijający rok w działalności Zarządu Głównego. Tradycyjnie, w dalszej części Komunikatu prezesi przedstawiają działalność poszczególnych oddziałów za ostatni okres.

Czytaj dalej

Pamiętali o Nas
Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki na ręce prezesa Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysława Hucała wpłynęły życzenia od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca oraz Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Roberta Kasperczuka. Adresatem życzeń są członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Sala Tradycji 11 bdow
Zapraszamy do obejrzenia migawek z Sali Tradycji 11 batalionu dowodzenia w Żaganiu. Okazją do jej odwiedzenia było spotkanie z dowódcą batalionu ppłk. Ireneuszem Miką.

Czytaj dalej

Z wizytą w Żaganiu
W piątek 25 września w Żaganiu odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z dowódcą 11 batalionu dowodzenia ppłk. Ireneuszem Miką.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
23 września odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia poruszony został m.in. temat organizacji X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Zapadły decyzje kadrowe oraz Zarząd rozpatrzył wnioski oddziałów dotyczące wyróżnień. W dalszej części prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał poinformował o efektach spotkania w Białobrzegach dotyczącego tamtejszego oddziału oraz o przebiegu obchodów Jubileuszu 25. lecia Oddziału Śrem.

Czytaj dalej

Jubileuszowe obchody w Śremie
16 września Śremski Oddział ŚZPŻŁ obchodził Jubileusz 25. lecia działalności. Obchody swoją obecnością zaszczycili burmistrz Śremu Adam Lewandowski, dowódca 6 batalionu dowodzenia SP ppłk Daniel Dąbek oraz prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Czytaj dalej

Cześć Jego Pamięci !
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 września odszedł na wieczną wartę nasz sympatyk oraz jeden z fundatorów sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk dr inż. Henryk Kruszyński.

Czytaj dalej

5 lat oddziału Białystok
W tym roku oprócz 25. lecia Oddziału Śrem przypada również 5. rocznica powstania Oddziału Białystok, który jest jednym z najmłodszych oddziałów.

Czytaj dalej

Uroczystości rocznicowe w Białobrzegach
Na zaproszenie dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ 13 sierpnia delegacja Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w składzie: prezes ZG ŚZPŻŁ Mieczysław Hucał, wiceprezes ZG Mirosław Pakuła oraz członek Zarządu O/Zegrze Lesław Kurdziel wzięła udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 100. lecia Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Białobrzegach.

Czytaj dalej

Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką
W dniu 11 sierpnia Muzeum Okręgowe wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu zorganizowało spotkanie poświęcone 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej - "Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką". Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów rocznicowych, odbyło się w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem CSŁiI
W dniu 15 lipca odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. rez. Mieczysława Hucała z komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Robertem Kasperczukiem. W spotkaniu wziął również udział wiceprezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mirosław Pakuła.

Czytaj dalej

Pożegnanie Komendanta
W dniu 30 czerwca płk dr Ireneusz Fura zakończył służbę wojskową na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Przez osiem lat kierowania Centrum spotkaliśmy się ze strony płk. Fury z wieloma dowodami sympatii i wsparcia działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W tym tak ważnym dniu prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał w imieniu wszystkich członków Związku podziękował płk. Ireneuszowi Furze za owocną współpracę i wręczył okolicznościowe życzenia oraz pamiątkową statuetkę.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
25 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Jest to formalne usankcjonowanie wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami.

Czytaj dalej

Spotkanie z Szefem P-6 SG WP
3 czerwca w siedzibie Zarządu Kierowania i Dowodzenia P - 6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała z Szefem Zarządu płk. Piotrem Chodowcem. Prezes przedstawił cele i zadania Związku, jego strukturę oraz omówił działalność bieżącą. Poruszone zostały bolączki jakie trapią nasze Stowarzyszenie oraz perspektywy rozwoju. Płk Chodowiec przedstawił zadania stojące przed Zarządem. Poruszony został również temat reaktywacji organizacji Konferencji Łączności, których Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności byłby nadal współorganizatorem. O ile uda się zrealizować plany to były by to dwie konferencje w roku: na wiosnę w Sieradzu i jesienią w Zegrzu. Najbliższa była by w październiku w Zegrzu.

Czytaj dalej

Porozumienie zaktualizowane
W dniu 20 maja 2020 roku zakończyła się (korespondencyjna ze względu na odległość) procedura podpisania aneksu do porozumienia o współpracy pomiędzy 6 batalionem dowodzenia Sił Powietrznych a Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności. Aneks został podpisany ze względu na potrzebę dostosowania treści porozumienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Porozumienie podpisali dowódca batalionu ppłk Daniel Dąbek oraz prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał. Oczywiście nadal naturalnym beneficjentem i realizatorem porozumienia będzie Oddział Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Wesprzyj zbiórkę - kup cegiełkę
Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pozyskania środków na ufundowanie sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie poprzez wykupienie cegiełki.

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa jest jednostką wojskową podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, przeznaczoną do zapewnienia resortowi obrony narodowej wsparcia teleinformatycznego dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym, we współdziałaniu z mobilnymi komponentami łączności SZ RP oraz z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Czytaj dalej

Zegrzyńska Sala Tradycji
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Dokumentacja fotograficzna prezentuje stan z kwietnia 2020 roku.

Czytaj dalej

25 lat oddziału Śrem
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Oddziału Śrem wszystkim członkom oddziału najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności związkowej, realizacji zakładanych celów oraz satysfakcji z codziennej działalności.

Czytaj dalej

Zaproszenie przyjęte
2 marca 2020 r. w Sali Tradycji RCI Warszawa odbyło uroczyste wręczenie zaproszeń Członkom Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Komendant RCI płk Marek Jurecki wręczył zaproszenia jednocześnie dziękując za ich przyjęcie i chęć pomocy w pozyskaniu sztandaru. Wśród zaproszonych jest prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał. Po uroczystości odbyło się pierwsze robocze posiedzenie komitetu.

Czytaj dalej

Porozumienie podpisane
2 marca 2020 roku w trakcie spotkania w Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności i Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie. Porozumienie podpisali prezes ZG ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał i komendant RCI Warszawa płk Marek Jurecki. Liczymy na owocną współpracę i realizację wspólnych zamierzeń.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego
W dniu 15 stycznia 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia zatwierdzony został Roczny Plan Działalności ŚZPŻŁ na rok 2020, omówiono stan opłacania składek członkowskich. Ponadto m.in. rozpatrzono wnioski Zarządu Oddziału Śrem o wyróżnienia oraz zaakceptowano decyzję Prezydium Zarządu Głównego o powołaniu oddziału Koszalin.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza ŚZPŻŁ
Ukazała się kolejna pozycja wydawnicza poświęcona łączności wojskowej napisana przez członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Wydana przez Oddział Warszawa książka "70 lat z historii i dorobku Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego" przedstawia rozwój systemów łączności wojskowej w latach 1945 - 2015, zawiera również dotychczas niepublikowane elementy historii Wojsk Łączności i Informatyki.

Czytaj dalej

Grały dwa oddziały
Za nami 28 finał WOŚP. Po raz pierwszy obok oddziału Zegrze "grał" oddział Śrem, który udowodnił że nie wiek członków oddziału a chęci do działania generują efekt końcowy. Oba oddziały "grały" w miarę swoich możliwości na szczytny cel - zdrowie najmłodszych obywateli. Zachęcamy innych do nabrania "wiatru w żagle".

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZG ŚZPŻŁ
W dniu 11 grudnia w gościnnej Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Wśród wielu poruszanych spraw dwie wydają się pierwszoplanowe. Prezydium przyjęło wstępną wersję Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2020, która zostanie przedstawiona Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia. Druga to podjęcie decyzji o powołaniu kolejnego oddziału Związku - Oddziału Koszalin. W chwili obecnej oddział liczy 9 członków ale sądzimy że ta liczba szybko ulegnie powiększeniu. Życzymy członkom Oddziału Koszalin owocnej działalności.

Czytaj dalej

Komunikat nr 36
Ukazał się kolejny 36 numer Komunikatu ŚZPŻŁ.

Najnowszy numer otwiera artykuł prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała podsumowujący mijający rok w działalności Zarządu Głównego. Tradycyjnie, w dalszej części Komunikatu prezesi przedstawiają działalność poszczególnych oddziałów za ostatni okres. Wielka szkoda, że nie wszyscy pokusili się o napisanie choć kilku zdań o swoich oddziałach.

Czytaj dalej

Prelekcja i pokaz sprzętu w Forcie IX
Jednym z elementów naszego udziału w 101 rocznicy odzyskania niepodległości była obecność w obchodach na terenie Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Forcie IX na warszawskiej Sadybie. Na zaproszenie Kierownika Muzeum przygotowaliśmy pokaz sprzętu łączności z okresu 1818 - 1939 oraz wygłoszona została prelekcja na temat sprzętu łączności w polskich formacjach wojskowych podczas I wojny światowej. Prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Kolejny awans w Związku
Na wniosek prezesa Zarządu Głównego ppłk. rez. Mieczysława Hucała Minister Obrony Narodowej awansował naszego Kolegę z oddziału Śrem kpt. Andrzeja Korneluka na stopień majora. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbyła się w dniu 8 listopada w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu. Awans jest wyrazem uznania za aktywną działalność społeczną w szeregach Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności m. in. na rzecz upamiętniania i upowszechniania historii wojskowej łączności oraz historii oręża polskiego. Gratulujemy.

Czytaj dalej

Świętowali łącznościowcy z Sieradza
W dniu 25 października sieradzcy łącznościowcy obchodzili swoje święto. Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym jednostki, podczas których żołnierze służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał oraz liczne grono członków Oddziału Sieradz.

Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury
Na stronie internetowej Związku www.szpzl.pl w zakładce "Publikacje" zostały udostępnione elektroniczne wersje książek "Ośrodek szkolenia żołnierzy łączności w Zegrzu 1919 - 2019" oraz "Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku". Pierwszą wydało Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Drugą wydał Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. Życzymy przyjemnej lektury.

Czytaj dalej

Pożegnaliśmy Generała
W dniu 18 października, w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki pożegnaliśmy gen. bryg. Henryka Andrackiego. Generał urodził się w roku 1933, był absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Przez 11 lat był pierwszym łącznościowcem Rzeczypospolitej czyli Szefem Wojsk Łączności (1983 - 1992) a później Szefem Wojsk Łączności i Informatyki (1992 - 1994). 12 sierpnia 1992 roku w Jego gabinecie w Szefostwie Wojsk Łączności powstał Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. 8 lutego 1993 roku Związek został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Generał od samego początku był jego członkiem. W ostatniej drodze Generałowi towarzyszył sztandar Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz liczne grono członków Związku. Generał Henryk Andracki zmarł 10 października. Cześć Jego pamięci!!!

Czytaj dalej

25 lat później...
W dniu 04 października z inicjatywy prezesa oddziału Białystok Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a zarazem ostatniego dowódcy JW 3306 płk. Włodzimierza Niedźwieckiego odbyło się spotkanie z okazji 25 rocznicy rozwiązania 25 pułku łączności i pożegnania sztandaru. Spotkanie odbyło się w miejscu ostatniej dyslokacji pułku czyli w Białymstoku a organizatorem był oddział Białystok ŚZPŻŁ.

Czytaj dalej

Konferencja PLNOG 23
W dniach 23 i 24 września w Krakowie odbyła się konferencja telekomunikacyjna PLNOG 23 (Polish Network Operators Group - 23 edycja). Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał. Na zaproszenie organizatorów wygłosił prelekcję na temat sprzętu łączności w polskich formacjach wojskowych ponad 100 lat temu. Była to swego rodzaju odskocznia od przewodniej tematyki konferencji, gdzie m.in. przewijała się tematyka sieci, "czarnych dziur", "chmur", czyli technologiczna współczesność. Wbrew obawom prelegenta znalazło się dość liczne grono osób zainteresowanych nie tylko współczesnością ale również historią. Nawiązane zostały kontakty, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości.

Czytaj dalej

Okolicznościowa prelekcja
Ostatnim akcentem Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu była prelekcja wygłoszona na ten temat w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w dniu 15 września. Prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

100 lat minęło jak...
W dniu 12 września w Zegrzyńskich koszarach odbyły się obchody Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. We wrześniu 1919 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Zegrzu Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Z przerwą na działania wojenne proces szkolenia łącznościowców trwa aż do dziś.

Czytaj dalej

Marsz Łączności
Prezentujemy współczesną wersję przedwojennego Marszu Łączności. Marsz powstał w roku 1936, do którego słowa napisał Zenon Friedwald a muzykę skomponował Jerzy Jurand. Współczesna wersja powstała dzięki dwóm wspaniałym osobom, które bezinteresownie przyczyniły się do powstania obecnej wersji utworu. Współczesną aranżację wykonał świetny artysta Krzysztof Wilusz (m.in. członek zespołu b.dimention) a głosu użyczył Grzegorz Ostrowski. Chcemy niniejszym bardzo im za to podziękować.

Czytaj dalej

Nowa pozycja wydawnicza
W ramach obchodów 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu ukazała sie książka "Ośrodek szkolenia żołnierzy łączności w Zegrzu 1919 - 2019". Opisana w niej została historia zegrzyńskiego ośrodka poprzez zaprezentowanie wszystkich szkół jakie tutaj funkcjonowały przez te 100 lat. Zaprezentowane zostały również zmiany zachodzące w infrastrukturze oraz zmiany zachodzące w sprzęcie łączności od chwili powstania ośrodka aż do dnia dzisiejszego. Autorami są Koledzy Mieczysław Hucał i Mirosław Pakuła. Książka została wydana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Czytaj dalej

Łączność w kampanii 1939...
Integralną częścią obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Serocku była prezentacja-jednodniowa wystawa sprzętu łączności wojskowej z okresu kampanii 1939. Prezentacja zlokalizowana była w holu serockiego ratusza. Można było obejrzeć sprzęt łączności radiowej, przewodowej oraz inne ciekawe elementy łączności dzisiaj już nie spotykane w armii. Kilkadziesiąt egzemplarzy sprzętu prezentowało zarówno wyposażenie armii polskiej jak i wroga. Ze względu na bliskość rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego kilka eksponatów reprezentowało ten okres. Wszystkie eksponaty pochodziły ze zbiorów prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Mieczysława Hucała.

Czytaj dalej

Wojska łączności na przełomie wieków
Właśnie ukazała się kolejna pozycja wydawnicza Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest nią książka Kolegi Jana Kowalskiego pt. "Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku". Na ponad 300 stronach autor przedstawia koleje jednostek łączności, zarówno tych które przetrwały okres zmian na przełomie wieków jak i tych które przeszły do historii. Jest to wznowienie książki i przedstawione są tutaj tylko jednostki i instytucje które funkcjonowały w tamtym okresie. Autor we wstępie do niniejszego wydania jedynie sygnalizuje to co działo się później.

Czytaj dalej

Wyjątkowe wyróżnienie
W dniu 4 lipca z rąk proboszcza wojskowej parafii w Zegrzu ks. kpt. Krzysztofa Ziobry nasi koledzy prezes Oddziału Zegrze a zarazem prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał oraz wiceprezes oddziału i jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego mjr Emil Suska odebrali przyznane przez biskupa płowego gen. bryg. Józefa Guzdka medale z okazji 100. rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego. Gospodarzem uroczystości był mjr Wojciech Pochmara.

Czytaj dalej

Hołd poległym pod Monte Cassino
Przedstawiciele oddziału Śrem z prezesem ppłk. Józefem Żeleźnym na czele w imieniu wszystkich członków Związku oddali hołd i złożyli kwiaty na polskim cmentarzu wojskowym pod Monte Cassino. Okazją do tak wspaniałej uroczystości była 75 rocznica bitwy pod Monte Cassino, gdzie wśród poległych polskich żołnierzy nie zabrakło również łącznościowców.

Czytaj dalej

Noc Muzeów 2019
18 maja już po raz kolejny dwa oddziały ŚZPŻŁ wzięły aktywny udział w Nocy Muzeów.

W Sieradzu Koledzy z miejscowego oddziału oprowadzali po wystawie "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". W profesjonalny sposób przekazywali wiedzę o zgromadzonym na niej sprzęcie łączności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Oddział Sieradz ŚZPŻŁ jest współautorem tej wystawy.

Czytaj dalej

Śremski Dzień Zwycięstwa
Oddział Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności był po raz pierwszy organizatorem obchodów Dnia Zwycięstwa w Śremie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej uroczystości.

Czytaj dalej

Awansowany na stopień pułkownika
Na wniosek prezesa Zarządu Głównego (poprzedniej kadencji) gen. bryg. Edmunda Smakulskiego Minister Obrony Narodowej awansował naszego Kolegę z oddziału Warszawa ppłk. Mariana Turka na stopień pułkownika. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbyła się w dniu 9 maja w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa Śródmieście. Awans jest aktem uznania za aktywną działalność w szeregach Związku m. in. na rzecz upamiętniania i upowszechniania historii wojskowej łączności oraz historii oręża polskiego. Gratulujemy.

Czytaj dalej

25 lat oddziału Warszawa
W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25. rocznicy powstania oddziału Warszawa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Oddział powstał w kwietniu 1994 roku i obecnie jest najstarszym w Związku. Liczy 45 członków i jest drugim co do wielkości. Życzymy Kolegom wszystkiego najlepszego, zdrowia i aktywnej działalności oraz kolejnych 25 lat. Szersza relacja z uroczystości wkrótce na stronie internetowej oddziału Warszawa.


Wystawa otwarta
17 marca w filii "Piaski" Muzeum Historycznego w Legionowie otwarta została wystawa czasowa "Nad głowami sosny szumiące". Wystawa poświęcona jest 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się również te pochodzące z zasobów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W otwarciu wystawy uczestniczyło grono członków naszego Związku z prezesem Zarządu Głównego ppłk. Mieczysławem Hucałem na czele. Zachęcamy do odwiedzenia filii muzeum, która znajduje się w Legionowie przy ulicy Sybiraków 23.

Czytaj dalej

Kolejne eksponaty dla Sieradza
W dniu dzisiejszym prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk Mieczysław Hucał przekazał kolejne dwa eksponaty do Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Są to odbiorniki R-173P i EKB. W sieradzkim muzeum funkcjonuje stała wystawa sprzętu łączności wojskowej, której współorganizatorem i opiekunem jest oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest to jedno z nielicznych muzeów, które kultywuje i propaguje historię wojskowej łączności. Cieszymy się, że ilość prezentowanych eksponatów stale sie powiększa.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z okazji 100. rocznicy szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu (1919 - 2019)...

Czytaj dalej

Drugie posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w IX kadencji
Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się w Zegrzu drugie w IX kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

Sprzęt łączności polskich formacji wojskowych podczas WW1
W czasie I wojny światowej poszerzyła się skala i tempo prowadzonych operacji wojskowych. Stworzyło to konieczność koordynacji działań na wszystkich szczeblach dowodzenia. Zaczęły powstawać pododdziały łączności. Istniały one także w polskich formacjach wojskowych w Austro-Węgrach, Rosji i Francji...

Czytaj dalej

Dzień gen. bryg. Heliodora Cepy w Mieszkowie
29 listopada w rodzinnej miejscowości gen. bryg. Heliodora Cepy zorganizowany został szereg wydarzeń poświęconych Jego osobie. Generał urodził się dokładnie 123 lata temu właśnie w Mieszkowie...

Czytaj dalej

Zmarł Ks. por. Antoni Humeniuk
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2018 roku w wieku 42 lat zmarł nagle Nasz Kolega, członek Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ks. por. Antoni Humeniuk, proboszcz parafii wojskowej w Zegrzu.

Ks. por. Antoni Humeniuk urodził się 3 grudnia 1975 r. w Słubicach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 2004 roku w gorzowskiej katedrze bp. Adama Dyczkowskiego...

Czytaj dalej

Prezentacja "Rocznika Legionowskiego"
W świąteczne popołudnie 11 listopada na zaproszenie Dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie dr. hab. Jacka Szczepańskiego wzięliśmy udział w prezentacji XI tomu "Rocznika Legionowskiego". Prezentacja odbyła się w siedzibie muzeum przy ulicy Mickiewicza w Legionowie...

Czytaj dalej

Prezentacja dorobku wydawniczego Związku
2 listopada nastąpiła zmiana ekspozycji w "naszej" gablocie w bloku szkolnym CSŁiI w Zegrzu. Miejsce sprzętu łączności zajęły pozycje wydawnicze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
W dniu 24 października odbyło się pierwsze w IX kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wziął Prezes Honorowy Związku gen. bryg. Edmund Smakulski...

Czytaj dalej

Święto sieradzkich łącznościowców
W dniu 19 października sieradzcy łącznościowcy obchodzili swoje święto. Z tej okazji zorganizowany został Dzień Otwartych Koszar, podczas którego prezentowany był współczesny sprzęt łączności. Nie zabrakło również pokazów grup rekonstrukcyjnych. W tym roku 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia obchodzi 50. rocznicę sformowania, ponadto przypada 100. rocznica sformowania 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz 83. rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz. Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym, podczas których żołnierze służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał oraz członkowie oddziału Sieradz z prezesem oddziału płk. Markiem Lewandowskim na czele.

Czytaj dalej

IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ
Ostatnie dwa dni były najważniejszymi w tegorocznej działalności Związku. 21 i 22 września w Zegrzu odbył się IX Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2018-2021. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na IX kadencję.

Czytaj dalej

Jubileusz 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
W dniu 21 września na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności połączone z wręczeniem sztandaru Związkowi. Jako datę początkową przyjmuje się dzień w którym Związek został zarejestrowany w Sadzie Wojewódzkim w Warszawie a było to 8 lutego 1993 roku. Prace nad powstaniem Związku zostały rozpoczęte w roku 1992 a jednym z inspiratorów był ówczesny Szef Wojsk Łączności gen. bryg. Henryk Andracki.

Czytaj dalej

Mamy sztandar (na razie nieoficjalnie)
Wreszcie jest. Dzisiaj wykonawca dostarczył nam sztandar Związku. Oficjalne jego wręczenie nastąpi 21 września podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
W dniu 19 lipca 2018r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było omówienie stanu przygotowań do obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ oraz IX Walnego Zjazdu Delegatów. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Edmund Smakulski, wiceprezes ZG ŚZPŻŁ Kol. Mirosław Pakuła, skarbnik ZG ŚZPZŁ Kol. Agata Purzycka i sekretarz ZG ŚZPŻŁ Kol. Mieczysław Hucał.

Czytaj dalej

Pasjonaci potrafią
W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy małą miejscowość Bielany znajdującą się nieopodal Sokołowa Podlaskiego, w której znajduje się Podlaskie muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej.

Czytaj dalej

Noc Muzeów 2018
Tegoroczna Noc Muzeów w Naszym wydaniu była aktywniejsza niż poprzednie. Już dwa oddziały aktywnie włączyły się w jej przebieg.

W Sieradzu Koledzy z miejscowego Oddziału oprowadzali po otwartej 8 maja wystawie "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". W profesjonalny sposób przekazywali wiedzę o zgromadzonym na niej sprzęcie łączności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Oddział Sieradz ŚZPŻŁ jest współautorem tej wystawy...

Czytaj dalej

Otwarta po raz drugi
W dniu 8 maja w Muzeum Okręgowym w Sieradzu została ponownie uroczyście otwarta stała wystawa sprzętu łączności " Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Wystawa w większej sali, w nowej aranżacji z większą ilością eksponatów, której współautorem jest Sieradzki Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...

Czytaj dalej

Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ cz. II
Ujrzała "światło dzienne" druga część książki Kol. Jana Kowalskiego "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Wartością każdej organizacji są ludzie stąd też główną częścią książki są biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie zdążyli podać danych do pierwszego wydania bądź dołączyli do nas po jego wydaniu...

Czytaj dalej

5 lat Oddziału Zegrze
W dniu 9 grudnia na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Jubileuszu 5-lecia działalności Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Pięć lat temu 4 grudnia odbyło się spotkanie założycielskie oddziału. Powstanie oddziału ŚZPŻŁ w Zegrzu było marzeniem śp. płk. Stanisława Markowskiego - Honorowego Prezesa Związku....

Czytaj dalej

Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat
Ukazała się właśnie wydana przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności książka pt. "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat". Obecnie rozpocznie się jej sukcesywna dystrybucja. Znajdują się tutaj opisy sprzętu jakiego używali i używają polscy łącznościowcy od roku 1918 aż do dnia dzisiejszego. Jest to najprawdopodobniej pierwsze opracowanie tak kompleksowo prezentujące sprzęt łączności na przestrzeni niemal 100 lat. Okres II wojny światowej obejmuje sprzęt będący na wyposażeniu łącznościowców zarówno na Zachodzie...

Czytaj dalej

VIII posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 09.10.2017 roku ósme w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Czytaj dalej

20 lat Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
W dniu 13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane z XX rocznicą powstania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Centrum powstało w roku 1997 na bazie rozwiązanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności z Legnicy. Pierwszym komendantem został płk Jerzy Ceglarek.

Czytaj dalej

Komunikat nr 34
Ukazał się najnowszy 34 numer Komunikatu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Numer otwiera artykuł wiceprezesa Zarządu Głównego Kol. Mirosława Pakuły dotyczący prac Zarządu za okres II półrocza 2016 i niemal całego I półrocza 2017.

Czytaj dalej

Zapraszamy do Poznania
Pragniemy poinformować o ciekawym wydarzeniu w Poznaniu. Jest nim wystawa czasowa pt. "Sprzęt łączności w 1. Dywizji Pancernej w latach 1942 - 1945". Wystawę zorganizowano w Muzeum Uzbrojenia znajdującym się w poznańskim Parku Cytadela. Eksponaty można oglądać do 20 sierpnia.

Czytaj dalej

VIII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ 27 - 28 kwietnia 2017.
W dniach 27 - 28 kwietnia 2017 roku odbyła się w Sieradzu VIII Konferencja Łączności. Temat: "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Jednym z jej współorganizatorów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Czytaj dalej

VI posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 21.02.2017 roku szóste w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

V posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji
W dniu 03.11.2016 roku zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok", odbyło się w Legionowie piąte w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

Komunikat nr 33
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Komunikatu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Numer otwiera artykuł Prezesa Zarządu Głównego gen. bryg. Edmunda Smakulskiego prezentujący działania nowego Zarządu, wybranego na VIII Walnym Zjeździe Delegatów. Ponadto Prezes omówił inne przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd Główny. Były to m.in. Konferencja Łączności w Sieradzu oraz obchody 5. lecia działalności oddziału Bydgoszcz...

Czytaj dalej

Jubileusz 5. rocznicy powstania Oddziału Bydgoszcz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Spotkanie w dniach 13 - 14 maja 2016 roku z okazji Jubileuszu 5. rocznicy powstania Oddziału Bydgoszcz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Związku" w dniach 13-14.05.2016

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Związku" w dniach 13-14.05.2016 roku odbyły się Jubileuszowe obchody pięciolecia powstania Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ z udziałem zaproszonych gości.

Czytaj dalej

VII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
27 - 28 kwiecień 2016

W dniach 27 - 28 kwietnia 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności zorganizowały VII Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...

Czytaj dalej

II posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji.
Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 11.02.2016 roku drugie w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK ADAM PAWLIK - SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
16 stycznia 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Adam Pawlik. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez ostatnie trzy lata płk Pawlik był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Bydgoszcz. To wielka strata i tragedia rodzinna. To strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności...

Czytaj dalej

Komunikat nr 32
Ukazał się kolejny 32 numer Komunikatu ŚZPŻŁ


Najnowszy numer otwiera artykuł wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mirosława Pakuły podsumowujący najważniejsze tegoroczne wydarzenie czyli VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności . Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawia najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim okresie...

Czytaj dalej

I posiedzenie Zarządu Głównego w VIII kadencji
W dniu 09 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze w VIII kadencji posiedzenie władz naczelnych Związku. Miejscem spotkania tradycyjnie była nasza zegrzyńska siedziba. W posiedzeniu wzięli udział prezes, wiceprezes oraz ustępujący i przyjmujący obowiązki skarbnika i sekretarza Zarządu Głównego...

Czytaj dalej

VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
25 i 26 września w Zegrzu odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów. Były to najważniejsze w działalności Związku w 2015 r. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2015-2018. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na VIII kadencję...

Czytaj dalej

Komunikat nr 31
Dziś ukazał się najnowszy numer Komunikatu ŚZPŻŁ, a jest to już 31. w historii wydawnictwa. Kolejny numer, który cieszy swoją objętością i zawartością. Coraz więcej ciekawych artykułów i coraz więcej ich autorów...

Czytaj dalej

Spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania Oddziału Śrem ŚZPŻŁ
25 i 26 kwietnia 2015 roku.

W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Śremie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20 rocznicy powstania Oddziału Śrem ŚZPŻŁ. Na spotkanie zaproszeni byli członkowie Oddziału Śrem, władze miasta Śrem, przedstawiciele władz naczelnych Związku, koledzy ze współpracujących organizacji i zaproszeni goście - członkowie Związku: prezesi Zarządów Oddziałów i członkowie honorowi Związku...

Czytaj dalej

Konferencja Łączności i posiedzenie ZGł. ŚZPZŁ
Sieradz 22-23.04.2015r.

W dniach 22 i 23 kwietnia 2015 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. VI Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych...

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Legionowo dn. 27 marca 2015 r.

W dniu 27.03.2015r. w siedzibie Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, na zaproszenie Kierownika Filii, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku płk. Mirosława Pakuły, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było szczegółowe omówienie planu przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszony gość - członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał...

Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 30 stycznia 2015 r.

W dniu 30.01.2015r. w siedzibie Związku w Zegrzu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2014 roku i przyjęcie rocznego planu działalności na 2015r. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła, skarbnik - Marian Jakóbczak i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszeni goście: członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał i wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka - płk Eugeniusz Malczewski...


Czytaj dalej

Komunikat nr 30
Właśnie światło dzienne ujrzał najnowszy Komunikat Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Komunikaty są wydawana od początku istnienia Związku raz lub dwa razy w roku. W ostatnich latach regularnie ukazują się dwa numery. Jest to między innymi zasługą autorów, którzy regularnie nadsyłają swoje artykuły. Obecny jest już Komunikatem nr 30 i jest jednym z największych pod względem objętości...Czytaj dalej

Prezydium ZG ŚZPŻŁ na wystawie i obradach
W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen.bryg. Edmund Smakulski w towarzystwie członków Prezydium Zarządu Głównego zwiedził wystawę " Druciki, pająki, radziki ... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" w Muzeum Historycznym w Legionowie, której współorganizatorem był Oddział Zegrze ŚZPŻŁ. W roli przewodnika wystąpił prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał...Czytaj dalej

"Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności"
Ukazało się właśnie pierwsze wydanie opracowania "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Pomysłodawcą i autorem książki jest płk Jan Kowalski, członek oddziału Sieradz - członek Zarządu Głównego Związku.

Jak napisał autor we wstępie "Największą wartością w każdej organizacji są ludzie", dlatego też ta książka poświęcona jest członkom naszego Związku. Zawiera ona biogramy osób, które są lub były członkami Związku. Są też biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na "wieczną wartę".

Na kartach książki utrwalona została wiedza o członkach, którzy wyrazili taką wolę. Nie wszyscy zdecydowali się na przedstawienie informacji o sobie lub o Kolegach, których nie ma już wśród nas. Mamy nadzieję, że za jakiś czas ukaże się drugie wydanie wzbogacone o tych niezdecydowanych oraz o tych, którzy wstąpili w nasze szeregi już po zamknięciu wydania.

Biogramy zostały poprzedzone krótką historią Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.


Święto 15. SBWD i 79. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz.
W dniu 16 października 2014 roku odbyły się uroczystości w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia z okazji Święta Brygady i 79. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz. Na zaproszenie Dowódcy Brygady, członkowie ŚZPŻŁ Koledzy: gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i gen. bryg. Edmund Smakulski uczestniczyli w uroczystościach...Czytaj dalej

Obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁII
W dniach 7 oraz 10-11 września w Legionowie i Zegrzu trwały obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Współorganizatorem obchodów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności...Czytaj dalej

Wizyta członków ŚZPŻŁ na ćwiczeniach NATO
10-11 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności ŚZPŻŁ na 2014 rok" odbyła się wizyta członków Związku, podczas ćwiczeń CWIX 2014 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise), w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy (JOINT FORCE TRAINING CENTRE). Organizatorem tej wizyty w dniach 10-11.06.2014r. był prezes Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ Kolega płk Wojciech Reszka...Czytaj dalej
V Konferencja Łączności i V posiedzenie ZGł. ŚZPZŁ
Sieradz 23.04.2014r.

W dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. V Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych...Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 10 lutego 2014 r.

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Związku, odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2013 roku, przyjęcie rocznego planu działalności na 2014r., oraz omówienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez członków Zarządu ...Czytaj dalej

Porozumienie podpisane 9 stycznia 2014 roku.
W zegrzyńskiej siedzibie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem a 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie. Ze strony Związku porozumienie podpisał Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski, ze strony 4 RWT SP dowódca ppłk Czcibor Ziemowit Powęska ...Czytaj dalej

SKŁADANIE HOŁDU ŚP. NASZYM CZŁONKOM I TOWARZYSZOM BRONI
Tradycyjnym zwyczajem rokrocznie obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Wspomnienia Wiernych Zmarłych zwany Zaduszki. To dni pamięci o tych, którzy już odeszli do wieczności, których nie ma już wśród nas. To dni, w których polska tradycja nakazuje nam odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku Naszych Bliskich, gdzie w najwyższej powadze oddajemy Im hołd i zachowujemy Ich w naszej pamięci. Zaduszki są jednocześnie zachętą do zadumy, do przemyśleń nad naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. ...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn.18 października 2013 roku.

Kolejne, IV w obecnej kadencji władz, posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki 18.10.2013r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Głównym celem spotkania była ocena pracy za II i III kwartał 2013 roku oraz omówienie najważniejszych zadań realizowanych w IV kwartale 2013 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku. ...Czytaj dalej

Prace trwają
sierpień 2013

Pomimo urlopów w Oddziale Zegrze trwają intensywne prace związane z archiwizacją zbiorów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest to żmudna praca, zwłaszcza że "grubsze" rzeczy zostały już zarchiwizowane i pozostała "drobnica". Każde zdjęcie, każdą kartkę trzeba wziąść w ręce, obejrzeć i zakwalifikować do odpowiedniego przedziału czasowego...Czytaj dalej

IV Konferencja Łączności w Sieradzu
24-25.04.2013r.

W dniach 24 i 25 kwietnia w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności. Była to IV Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", a poświęcona tym razem X-leciu łączności satelitarnej w Siłach Zbrojnych RP...Czytaj dalej

SPOTKANIE WIELKANOCNE
2013

Tradycyjnym zwyczajem, Oddział Warszawa - Rakowiecka ŚZPŻŁ, w dniu 20 marca br. zorganizował spotkanie wielkanocne w Zespole Rezydencyjnym "Parkowa", przy ul. Belwederskiej w Warszawie.
Oprócz licznie przybyłych członków Oddziału - w tym kilku z żonami - spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: ...Czytaj dalej


DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ŚZPŻŁ
Przez wiele lat pełniliśmy służbę wojskową w różnych instytucjach i jednostkach wojskowych rozrzuconych na terenie całego kraju. Łączyła nas realizacja wspólnego celu, którym było zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. W życiu codziennym łączyły nas wspólne ćwiczenia, szkolenia, zawody i inne niezliczone zadania służbowe. Wykonując te zamierzenia znaliśmy się doskonale w naszych macierzystych jednostkach i instytucjach...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
17.01.2013 roku, Warszawa.

W dniu 17 stycznia 2013r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Głównym celem spotkania było: podsumowanie działalności w okresie od VII Walnego Zjazdu Delegatów (14.09.2012r.) do 17.01.2013r., omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego, oraz przyjęcie "Rocznego Planu Działalności Związku na 2013 rok...
Czytaj dalej

Powstanie Oddziału Zegrze
06.12.2012 roku, Zegrze.

Idea powołania oddziału Związku w Zegrzu pojawiała się od dawna ale mi to przez długi czas członkami ŚZPŻŁ w Zegrzu byli tylko dwaj koledzy: Mirosław Pakuła i Janusz Czerwiński, którzy w latach 2009 - 2012 byli członkami Zarządu Głównego. Dopiero w 2012 r. z inicjatywy kol. Mirosława Pakuły i kol. Mieczysława Hucała rozpoczęto intensywne przygotowania do zebrania założycielskiego oraz poszukiwanie osób chętnych współuczestniczyć w jego działaniach...Czytaj dalej

Wystawa sprzętu łączności i informatyki w Muzeum w Sieradzu
06.12.2012 roku, Sieradz.

Prezes sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprosili na otwarcie wystawy "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Celem wystawy jest między innymi pogłębianie znajomości tradycji, popularyzowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i mieszkańców regionu...

Czytaj dalej

DOKUMENTUJEMY NASZĄ HISTORIĘ
W 2010 r. Zarząd Główny Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności rozpoczął pracę nad zebraniem i całościowym ujęciem historii jednostek i instytucji Wojsk Łączności funkcjonujących na przełomie wieków. W tej sprawie, na stronach internetowych ŚZPŻŁ i ZŻWP, opublikowany został list otwarty prezesa Zarządu Głównego naszego Związku...
Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
18.10.2012r. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Pierwsze po VII Walnym Zjeździe Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbyło się w dniu 18 października 2012 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu...

Czytaj dalej

XX Rocznica powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Walny Zjazd Delegatów
13 - 14.09.2012r. Rynia

W dniach 13 i 14 września 2012 r. w sali konferencyjnej Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Ryni odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zjazd oprócz władz Związku i delegatów przybyli zaproszeni goście...

Czytaj dalej

III Ogólnopolska Konferencja Łączności
21 marca rozpoczynamy obchody XX-lecia naszego Związku organizując w Sieradzu wspólnie z 15SBWD konferencję łączności pn. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjął Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP - gen. bryg. Józef NASIADKA...Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
luty 2012

W dniu 16 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu udział wzięli koledzy: Marian Jakóbczak, Janusz Czerwiński, Mirosław Pakuła i Bogumił Tomaszewski...Czytaj dalej

KONFERENCJA NT. "GEN. BRYG. HELIODOR CEPA (1895-1974).
ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ WOJSK ŁĄCZNOŚCI"
14 września 2011

Tegoroczne obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu były połączone z uroczystością nadania imienia patrona gen. bryg. Heliodora Cepy.14 września 2011 r. w godz. 9-12 odbyła się konferencja na temat: "Gen. bryg. Heliodor Cepa (1985-1974)...Czytaj dalej

KONFERENCJA NT. "GEN. BRYG. HELIODOR CEPA (1895-1974).
ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ WOJSK ŁĄCZNOŚCI"
14 września 2011

Szczególnym i ważnym tegorocznym wydarzeniem w dziejach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu będzie nadanie imienia patrona gen. bryg. Heliodora CEPY. Minister Obrony Narodowej na wniosek Komendanta CSŁiI...Czytaj dalej

Spotkanie Wielkanocne
2011

Z okazji Świąt Wielkanocy, w Domu Przyjaźni przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie, w dniu 14 kwietnia 2011 roku, odbyło się wspólne spotkanie wielkanocne członków ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa Rakowiecka oraz czł. ZŻWP Koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni zacni goście...Czytaj dalej

Noworoczne spotkanie opłatkowe
2011

W dniu 13 stycznia br. w Restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT w Warszawie odbyło się wspólne noworoczne spotkanie opłatkowe członków ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻWP Koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście - dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON Pan dr inż. Romuald Hoffman...Czytaj dalej

List otwarty prezesa ŚZPŻŁ do wszystkich byłych żołnierzy łączności Wojska Polskiego
SZANOWNI KOLEDZY!


Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności rozpoczął pracę nad zebraniem i opracowaniem historii jednostek łączności Wojska Polskiego. Planujemy ująć w niej historie i tradycje samodzielnych batalionów, pułków i brygad łączności oraz ośrodków szkolenia...Czytaj dalej

Sieradzkie Święto
15 - 16 października 2010

Pod koniec października 2010, jak co roku, sieradzcy łącznościowcy obchodzili swoje święto. W tym roku obchody związane z 75-leciem Garnizonu Sieradz, świętem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz świętem Wojsk Łączności i Informatyki odbywały się 15 i 16 października. Na te połączone uroczystości licznie przybyli mieszkańcy nadwarciańskiego grodu oraz wielu wspaniałych zaproszonych gości. W tych dniach w Sieradzu...Czytaj dalej

Plan Działania ŚZPŻŁ na rok 2010
W dniu 24 lutego w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności na którym zaakceptowano Plan Działania na rok 2010. W spotkaniu uczestniczyli Koledzy: Stanisław Markowski, Marian Jakóbczak, Bogumił Tomaszewski, Mirosław Pakuła, Janusz Czerwiński....Czytaj dalej

Spotkanie Noworoczne
12.01.2010 Warszawa

W dniu 12 stycznia br. w kasynie Sił Powietrznych w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie członków ŚZPZŁ Oddziału Warszawa-Rakowiecka oraz członków ZBŻZ i OR WP koła Nr 41. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zacni goście...Czytaj dalej

Słowo przewodniczącego Rady
Wojciech Wojciechowski

Drodzy Koledzy!


Bieżący kalendarzowy rok dobiega końca. Przed nami święta Bożego Narodzenia wraz z niepowtarzalnym magicznym urokiem udekorowanych ulic, choinek i domów. Wigilijne dania, prezenty, rodzinne - Polaków - rozmowy i chwila refleksji o tym, co było, jest i będzie. Mijający rok, dla nas członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności...Czytaj dalej

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - nowa kadencja
Bogumił Tomaszewski

Minęło już trochę czasu od VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podsumowującego ostatnią kadencję. Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu Głównego oraz Rady Związku. Wyrażam w imieniu nowo wybranych członków Zarządu głęboką wdzięczność Pułkownikowi Stanisławowi Markowskiemu i Pułkownikowi Marianowi Jakóbczakowi...Czytaj dalej

90 lat Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu
17-18.09.2009


Zjazd Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Rynia 17.09.2009


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Zegrze 11.06.2006


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Białobrzegi 10.06.2006


IV Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
Praca radiostacji okolicznościowej HF4ØPSL z okazji 40 lat Klubu SP5PSL
Białobrzegi 10.06.2006
Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com