Uchwałą Zarządu Głównego ŚZPŻŁ nr 2/2021 z dnia 28.08.2021 oddział został rozwiązany.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z żalem informujemy, że w dniu 18 marca 2018 r. odszedł na "Wieczną Wartę" zasłużony łącznościowiec
płk w st. spocz. Józef GLUBIAKPłk Józef Glubiak urodził się 14 lipca 1924 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1945 - 1946 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności.

W latach 1946 - 1947 był dowódcą plutonu szkolnego w 21 Samodzielnej Kompanii Łączności w Ostrowie Wielkopolskim a w latach 1949 -1950 dowódcą kompanii szkolnej w 36 Batalionie Łączności w Kaliszu.

W roku1951 ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów w Zegrzu, po którym objął stanowisko dowódcy batalionu w 29 DP w Bielsku-Białej i pełnił obowiązki pomocnika szefa Łączności 1 Dywizji Zmechanizowanej po czym wyznaczony został na stanowisko dowódcy batalionu łączności w Częstochowie.

W okresie od 6 10 1956 r. do 16 07 1958 r. był słuchaczem WKDOŁ w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, po ukończeniu którego wyznaczony został na stanowisko dowódcy 36 batalionu łączności 4 Dywizji Zmechanizowanej. Kolejnym etapem jego żołnierskiej drogi było stanowisko szefa łączności 11 Dywizji Pancernej.

W latach 1968 - 1974 był dowódcą 10 pułku łączności a od 10 10 1974 r. do 1985 r. Komendantem Garnizonu Wrocław. Karierę wojskową zakończył w roku 1986.

Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi medalami.

Był Członkiem Honorowym wrocławskiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Zmarł 18 marca 2018 r. Pochowany 28 marca z wojskową asystą honorową na cmentarzu przy ul. Bardzkiej.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCIZ ŻYCIA ODDZIAŁU
We wrocławskim Oddziale ŚZPŻŁ rok 2017 upłynął pod znakiem jubileuszy. Pięciu naszych kolegów świętowało okrągłe rocznice urodzin:
- kol. ppłk w st. spocz. Zygmunt WĄSOWICZ - 70 lat (28 lutego);
- kol. ppłk w st. spocz. Jan KONARSKI - 70 lat (3 maja);
- kol. ppłk w st. spocz. Andrzej LAZAREK - 70 lat (24 października);
- kol. mjr w st. spocz. Jan ZAGRODZKI - 80 lat (24 listopada);
- kol. ppłk w st. spocz. Jacek KAPUŚCIAREK - 70 lat(6 grudnia).Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Informujemy z żalem, że z naszego Oddziału odeszło "na wieczną wartę" dwoje członków:
- kpt. w st. spocz. Zofia ROGOWSKA, zm. 18 lipca 2015 r.
- mjr w st. spocz. Jerzy DOMARADZKI, zm. 29 września 2015r.


Zofia ROGOWSKA urodziła się 21 kwietnia 1925 . w Janowie koło Lwowa. Zesłana została w 1940 roku na Sybir, gdzie w trudnych warunkach pracowała w tajdze. Zmobilizowana w 1943 roku do Wojska Polskiego w Sielcach nad Oką przydzielona do batalionu kobiecego potem łączności. Po sformowaniu I Armii pełniła funkcję telefonistki sztabu i przeszła cały szlak bojowy poprzez Warszawę, Bydgoszcz, Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Odry, Berlin aż do Łaby. Po zakończeniu działań wojennych pełniła służbę na Węźle Łączności SOW. Zdemobilizowana w 1947 roku podjęła pracę w Telekomunikacji Polskiej we Wrocławiu. Odznaczona Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Zesłańcom Sybiru i innymi medalami.

Zmarła 18 lipca 2015 r. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim.


CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI
Jerzy DOMARADZKI urodził się 30 kwietnia 1931 r. w Wilnie. W 1945 roku przybył wraz z rodziną do Wrocławia gdzie w 1951 r. ukończył szkołę średnią (Technikum Energetyczne). W 1954 r. ukończył Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu. Pełnił służbę na różnych stanowiskach początkowo w 10 pł a potem w pionie KO m.in. jako Kierownik Klubu w WSOWInż., zastępca Kierownika Klubu SOW. Odszedł ze służby w 1980 r. i pracował w szkolnictwie jako nauczyciel przysposobienia wojskowego. Był jednym z członków - założycieli Oddziału Wrocław i pełnił funkcję wiceprezesa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i medalami resortowymi.

Zmarł 29 września 2015r. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCIZ ŻYCIA ODDZIAŁU
W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się zebranie Oddziału poświęcone sprawom bieżącej działalności i planowanym przedsięwzięciom. Prezes Oddziału przekazał informację o udziale w VI Konferencji Łączności i posiedzeniu Zarządu Głównego w Sieradzu 22 i 23 kwietnia a także o udziale, wraz z sekretarzem, w uroczystościach związanych ze Świętem 10WPdow i otwarciem nowych obiektów jednostki, które odbyły się 12 czerwca w Leśnicy.Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 kwietnia odeszła "na wieczną wartę" nasza koleżanka, zasłużona dla wojsk łączności uczestniczka II Wojny Światowej, por. Józefa MAŁEK z d. Cis.


Urodzona 19 września 1924 roku, rozpoczęła swój szlak bojowy w szkole podoficerskiej 1.Pułku Łączności w Żytomierzu. Wraz z pułkiem przeszła cały szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego jako telefonistka centrali sztabu Armii. Po zakończeniu wojny, będąc w służbie nadterminowej, pracowała na centrali telefonicznej i telegraficznej w Katowicach, a od 1946 r. we Wrocławiu, gdzie jako pracownik cywilny kierowała zmianą stacji telegraficznej Węzła Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego. W Centralnych Zawodach Wojsk Łączności zdobyła I miejsce w obsłudze aparatu BODO. Po odejściu w 1980 r. na emeryturę angażowała się w pracy społecznej. Wpisana do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich. Wielokrotnie wyróżniana za wzorową służbę i pracę odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi. Awansowana do stopnia porucznika.

Ostatnio przebywała w Domu Opieki w miejscowości Bardo Śląskie, gdzie odwiedziliśmy ją z okazji 90. Urodzin. Pogrzeb odbędzie się 22 kwietnia na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.


CZEŚĆ JEJ PAMIĘCIZ ŻYCIA ODDZIAŁU
22 stycznia we wrocławskim Oddziale ŚZPŻŁ odbyło się pierwsze w tym roku zebranie. Prezes Oddziału zapoznał zebranych z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego Związku (Sprawozdaniem z Działalności i Planem na rok 2015). Poinformował także o postępie prac związanych z opracowaniem Kroniki Oddziału. Jest gotowy wstępny jej projekt w wersji elektronicznej (zajmuje ponad 100 stron). Wymaga jeszcze niewielkiego uzupełnienia i korekty.Czytaj dalej

NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Ileż mogił polska ziemia zaścieliła sobie?
Nikt nie zliczy, zapamięta nikt tego nie powie.
Są mogiły bliskich, drogich, dzieci, ojców, matek
Sióstr i braci i żołnierzy tych wojennych latek.
Chryzantemą, świerkiem każda dzisiaj przystrojona ...
Czytaj dalej

JUBILEUSZ 90-LECIA
W dniu 19 września 2014 r. Pani por. Józefa MAŁEK ukończyła 90 lat. Dostojną Jubilatkę, naszą koleżankę, o której zasługach i drodze życiowej pisaliśmy poprzednio, odwiedziła w Bardzie Śląskim delegacja Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ w składzie: prezes Arkadiusz Ożarowski i sekretarz kol. Józef Janusiak. Obecna była córka Jubilatki, pani Małgorzata, która przybyła na tą uroczystość ze Stanów. Uhonorowaliśmy Jubilatkę okolicznościową laurką i wiązanką kwiatów....Czytaj dalej

IMIENINY NASZEJ ZASŁUŻONEJ KOLEŻANKI
W dniu 19 marca nasza koleżanka Pani por. rez. Józefa Małek obchodziła swoje imieniny. Na tą okoliczność prezes naszego Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ przesłał do solenizantki serdeczne życzenia. Obecnie Pani Józefa ze względów zdrowotnych przebywa na stałe w Domu Emeryta Rencisty w Bardo Śląskim. Jest Ona weteranką i kombatantką II wojny światowej. Służyła w 1 Armii Wojska Polskiego jako żołnierz łączności 1 samodzielnego pułku łączności, obsługiwała centralę telefoniczną sztabu 1 Armii WP....Czytaj dalej

Z ŻYCIA ODDZIAŁU
W dniu 14 lutego 2014 roku nasz kolega kpt. rez. Władysław Rogowski obchodził jubileusz 90-lecia swoich urodzin. Z tej okazji prezes i sekretarz naszego Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ odwiedzili Szanownego Jubilata, złożyli najserdeczniejsze życzenia i wręczyli Jubilatowi wiązankę kwiatów oraz okolicznościowy list gratulacyjny. Pan Władysław przyjął serdecznie gości. Podzielił sie wspomnieniami z okresu II wojny światowej i służby w pierwszym pułku łączności 1 Armii Wojska Polskiego...Czytaj dalej

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO
HISTORIA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
Po zakończeniu w 1988 roku mojej kariery wojskowej pracowałem jeszcze przez 19 lat jako emeryt w instytucjach cywilnych. Włączyłem się wtedy w nurt pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie ZŻWP) oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Korzystałem z zaproszeń do Sieradza na uroczystości Dnia Łącznościowca jako absolwent OSŁP oraz do WSOWŁ w Zegrzu. We Wrocławiu bywałem na takich uroczystościach na Węźle Łączności SOW i w 10pdow w Leśnicy. Okazało się wtedy, że na tych spotkaniach bywa więcej emerytowanych oficerów łączności niż będących w służbie czynnej. Coś z tym trzeba było zrobić...
Czytaj dalejDesign i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com