Słowo przewodniczącego Rady
Wojciech Wojciechowski

Drodzy Koledzy!

Bieżący kalendarzowy rok dobiega końca. Przed nami święta Bożego Narodzenia wraz z niepowtarzalnym magicznym urokiem udekorowanych ulic, choinek i domów. Wigilijne dania, prezenty, rodzinne - Polaków - rozmowy i chwilarefleksji o tym, co było, jest i będzie. Mijający rok, dla nas członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, był pracowity. Byliśmy współorganizatorem i finansową podporą wrześniowej jubileuszowej konferencji "90 lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu". Wielkie słowa uznania za całokształt pracy należą się Prezesowi Zarządu Głównego kol. płk. w st. spocz. Stanisławowi Markowskiemu, niezastąpionym w pracach społecznych kolegom płk. w st. spocz. Marianowi Jakóbczakowi i Zbigniewowi Miarzyńskiemu, a także pozostałym Kolegom - uczestnikom jubileuszowego spotkania.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był VI Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ, który tym razem obradował w Rynii. Po sprawozdaniach i dyskusji wybrane zostały statutowe władze. Powołując się na klasyka: - "po czynach poznamy ich pracę". Ustępującym władzom, co było wyrażone na Zjeździe, Rada Związku wyraża serdeczne żołnierskie podziękowania i liczy na dalszą aktywną współpracę.

Tradycyjnie jesień sprzyja dużej aktywności kolegów łącznościowców zarówno tych mundurowych jak i byłych. Nasi koledzy byli zaproszeni i uczestniczyli między innymi w obchodach święta Wojsk Łączności i Informatyki organizowanych na szczeblu centralnym przez Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, a także w obchodach 74. rocznicy utworzenia garnizonu Sieradz i święta 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Na pierwszym spotkaniu Rady Związku 2 grudnia br. przyjęty został plan działania na kolejny rok. Głównym celem jest wzrost aktywności i roli naszego Związku wśród byłej i obecnej kadry wojsk łączności i informatyki.

W czerwcu lub październiku 2010 roku proponujemy kole-żeńskie dwudniowe spotkanie, z sympatykami naszego Związku, czekamy na odzew. Planujemy również wykorzystać w większym stopniu należne nam uprawnienia organizacyjne. Pamiętamy także o jubileuszu 75. rocznicy utworzenia garnizonu Sieradz - kolebki wojskowej łączności.

Wreszcie, w bliskiej przyszłości, zbliża się 20. jubileuszowa rocznica powstania naszego Związku. Mamy wnioski z zegrzyńskiej konferencji i należy to wykorzystać, zwłaszcza, że z każdym rokiem przybywa nam doświadczenia, ale to zadanie stoi przed nowo wybranymi władzami. Myślimy o napisaniu książki pod roboczym tytułem "W służbie łączności".

O jubileuszach naszych Kolegów - w kolejnych edycjach Komunikatu.

Pragnę w tym miejscu gorąco, z głębi serca podziękować ko-ledze płk. dypl. Ryszardowi Piotrowskiemu za jego zaangażowanie i serce, które włożył w ofiarną, dziesięcioletnią pracę w Radzie Związku, w tym przez ostatnie trzy lata jako mój poprzednik na stanowisku jej przewodniczącego. Dziękuję serdecznie koledze płk. Stanisławowi Markowskiemu za 17 - letnią niezmordowaną działalność we władzach naczelnych Związku, pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Głównego i redaktora naczelnego wszystkich związkowych wydawnictw oraz honorowego kustosza Muzeum Wojsk Łączności, którego był założycielem. Dziękuję wszystkim kolegom, którzy z oddaniem działali we władzach naczelnych Związku w jego 17-letniej historii. Szczególne słowa podziękowania kieruję do płk. Zbigniewa Miarzyńskiego za jego pracę w Zarządzie Głównym w poprzedniej kadencji i poświęcenie swojego czasu przy składaniu niniejszego Komunikatu.

Zapraszamy do dyskusji o naszym Związku, o nowych planach, propozycjach i swojej wojskowej drodze, co będzie drukowane.

Dosiego Roku.