Spotkanie członków Oddziału

W dniu 12 maja 2021 odbyło się spotkanie kolegów z Oddziału Bydgoszcz ¦ZPŻŁ, w messie Inspektoratu Wsparcia SZ RP.

Celem głównym było utrzymanie więzi koleżeńskich po tym trudnym okresie ograniczeń i omówienie organizacji dalszych zamierzeń na br.

W trakcie tego spotkania uzgodnili¶my szereg zamierzeń zwi±zanych z działalno¶ci± Oddziału.

  • wybrano Zarz±d Oddziału na kolejn± kadencję w składzie dotychczasowym;
  • wybrano delegatów na X Walny Zjazd ¦ZPŻŁ;
  • uzgodniono sposób organizacji obchodu 10-tej Rocznicy Powstania Oddziału Bydgoszcz;
  • zaakceptowano realizację odłożonego z ubr. zamierzenia pt. "Podróż wojskowo-historyczna- Szlakiem Wału Pomorskiego".

Poniżej relacja foto ze spotkania:

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com