Nowy członek w Oddziale Bydgoszcz

Na zdjęciu od lewej: W. Nadzieja i Prezes W. Reszka
(fot. J.Szner)

W dniu 4 lutego 2020r. zebraliśmy się na specjalnym zebraniu naszego Oddziału, w bardzo sympatycznym celu, przyjęcia nowego członka i kolegi do Oddziału Bydgoszcz- płk w st. spocz. Władysława Nadzieję. Z kolegą Władysławem znamy się od prawie 40 lat, kiedy to rozpoczął służbę na wielu kolejnych szczeblach i stanowiskach w wojskach łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie w instytucjach centralnych MON, w Departamencie Kontroli i Inspektoracie Uzbrojenia. W międzyczasie zaliczył służbę na misji w Iraku. W 2014r zakończył służbę wojskową. Zawsze o pogodnym usposobieniu, życzliwy innym, o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dużo dobrego wniesie do środowiska i działania naszego Oddziału oraz Związku.
Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com