Z życia Oddziału Bydgoszcz

Zgodnie z zapisem w Rocznym Planie Działalności Oddziału Bydgoszcz, zorganizowaliśmy w dniu 29.05.2018r., we własnym zakresie, podróż historyczną do Portu Wojennego - Gdynia Oksywie. W spotkaniu i zwiedzaniu portu wojennego 3 Flotylli Okrętów wzięła udział większość członków naszego Oddziału oraz zaproszony do udziału, wszystkim nam znany sympatyk i łącznościowiec, p.kmdr. w st. spocz. Marian Moneta. Jaki jest stan naszej floty, wiadomo z wielu przekazów medialnych. Okrętów jest mało, ale te co są, to dobrze utrzymane jednostki, o dużym potencjale ogniowym. Dowódca 3 Flotylli Okrętów wyznaczył do zapoznania, dla naszej grupy, dwa okręty najbardziej zaawansowane technicznie : kuter rakietowy "Grom" i fregatę rakietową "Kościuszko". Tylko dwa okręty - ale te parę godzin na ich pokładach to i tak było za mało czasu. Dowiedzieliśmy się o wielu nowych rozwiązaniach technicznych, zastosowanych w wyniku przynależności do sił NATO. Niestety zdjęć na okrętach wojennych, nie wszędzie można było robić, stąd w załączeniu tylko nasze zdjęcia na tle okrętów.
Na początek "rys historyczny", w tle "423" to kuter rakietowy "Grom"

Na pokładzie "Gromu". Od lewej kol: Myślak, Sucharski, Ćwikła, Rynkiewicz, nasz Prezes W. Reszka, Mruklik, Kuliński, Włodarczyk.

Zdjęcie zbiorowa na "Gromie". Od lewej kol: Włodarczyk, Ćwikła, Sucharski, Myślak, Mruklik, Rynkiewicz, Reszka, Piątkowski, Kuliński, Szner.

Fregata "Kościuszko" - byliśmy na jej pokładzie i w środku !

Dla niedowiarków - to jest ORP "Orzeł". Zacumowany i gotowy do działań.


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com