Z życia Oddziału Bydgoszcz

W dniu 27.02.2018r zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń ŚZPŻŁ odbyło się spotkanie informacyjne Kolegów Oddziału Bydgoszcz, z Kierownictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizując zadania związku opisane w par.10 Statutu, w trakcie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie organizacji systemów kierowania i łączności, strony zapoznały się z problematyką zarządzania w okresie klęsk żywiołowych , zasadami zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej w tym okresie i działalnością bieżącą w dziedzinach: koordynacji ratownictwa medycznego, powiadamiania społeczeństwa i przygotowania do działań kryzysowych, w oparciu o dostępne systemy łączności i zasilania, których wagę uwidoczniła klęska żywiołowa w województwie kujawsko-pomorskim, w sierpniu ubr. (powalone obszary leśne i ofiary w ludziach).

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com