ZMARŁ PUŁKOWNIK JAN MYŚLAK - JEDEN Z ZAŁOZYCIELI I DO KOŃCA WIELOLETNI CZŁONEK ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
W dniu 10 września 2022 roku odszedł od nas na wieczną wartę płk dypl. Jan Myślak .

Czytaj dalej

Obchody Świąt Pułkowych: 4pł i 12prlk
W dniu 11 maja 2022r na terenie dawnego kompleksu 12 pułku radioliniowo-kablowego w Świeciu odbyło się spotkanie kolegów Oddziału Bydgoszcz.
Coroczne spotkania , w większości byłych dowódców i oficerów 4 pułku łączności (przeformowanego na 4 pułk dowodzenia w 1994r i rozformowany w dniu 04.01.2004r) oraz 12 pułku radioliniowo-kablowego (rozformowany w dniu 31.12.2001r.), odbywają się z okazji świąt jednostek : 4 pł ( w dniu 9 maja br.), 12 prlk ( w dniu 13 maja br.)

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK TADEUSZ MORDAKA - JEDEN Z ZAŁOZYCIELI I DO KOŃCA WIELOLETNI CZŁONEK ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
W nocy 25/26 lutego 2022 roku odszedł od nas na wieczna wartę Płk Tadeusz Mordaka.

To olbrzymia strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności.

Czytaj dalej

X lat Oddziału Bydgoszcz
18 października 2021r, w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki, w Messie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP odbyło się uroczyste spotkanie Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ.

W spotkaniu uczestniczył zaproszony gość - Zastępca Komendanta RCI Bydgoszcz ppłk J. Sienicki.

Czytaj dalej

Spotkanie członków Oddziału
W dniu 12 maja 2021 odbyło się spotkanie kolegów z Oddziału Bydgoszcz ŚZPŻŁ, w messie Inspektoratu Wsparcia SZ RP.

Celem głównym było utrzymanie więzi koleżeńskich po tym trudnym okresie ograniczeń i omówienie organizacji dalszych zamierzeń na br.

Czytaj dalej

Nowy członek w Oddziale Bydgoszcz
W dniu 4 lutego 2020r. zebraliśmy się na specjalnym zebraniu naszego Oddziału, w bardzo sympatycznym celu, przyjęcia nowego członka i kolegi do Oddziału Bydgoszcz- płk w st. spocz. Władysława Nadzieję. Z kolegą Władysławem znamy się od prawie 40 lat, kiedy to rozpoczął służbę na wielu kolejnych szczeblach i stanowiskach w wojskach łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie w instytucjach centralnych MON, w Departamencie Kontroli i Inspektoracie Uzbrojenia. W międzyczasie zaliczył służbę na misji w Iraku. W 2014r zakończył służbę wojskową. Zawsze o pogodnym usposobieniu, życzliwy innym, o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dużo dobrego wniesie do środowiska i działania naszego Oddziału oraz Związku.

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK ANDRZEJ DĘBIŃSKI - WIELOLETNI CZŁONEK ŚZPŻŁ ODDZIAŁU BYDGOSZCZ
W nocy 30/31 grudnia 2019 roku, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Andrzej Dębiński. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. To także strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności...

Czytaj dalej

90 lat minęło!
W dniu 17.09.2019r odbyło się sympatyczne i wzruszające spotkanie, z członkiem naszego oddziału, kolegą płk w st. spocz. Tadeuszem Mordaka , z okazji jego 90-tych urodzin. Na spotkanie stawili się przedstawiciele zarządu oddziału oraz kadry z jednostek łączności, którzy pełnili w minionych latach służbę, wspólnie z jubilatem. Płk w st. spocz. Tadeusz Mordaka pełnił "od zawsze" służbę w wojskach łączności (głównie POW), na kolejnych szczeblach dowodzenia, kończąc na stanowisku Zcy Szefa Wojsk Łączności MON. Było nam wszystkim, bardzo przyjemnie wspomnieć przy tej okazji, lata służby, w których Tadeusz był naszym przełożonym - dowódcą/szefem. Życzyliśmy i życzymy Tadeuszowi kolejnych lat na emeryturze, w zdrowiu i spokoju, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku w służbie łączności i szacunku ze strony kolegów.

Czytaj dalej

Z życia Oddziału Bydgoszcz
Zgodnie z zapisem w Rocznym Planie Działalności Oddziału Bydgoszcz, zorganizowaliśmy w dniu 29.05.2018r., we własnym zakresie, podróż historyczną do Portu Wojennego - Gdynia Oksywie. W spotkaniu i zwiedzaniu portu wojennego 3 Flotylli Okrętów wzięła udział większość członków naszego Oddziału oraz zaproszony do udziału, wszystkim nam znany sympatyk i łącznościowiec, p.kmdr. w st. spocz. Marian Moneta. Jaki jest stan naszej floty, wiadomo z wielu przekazów medialnych. Okrętów jest mało, ale te co są, to dobrze utrzymane jednostki, o dużym potencjale ogniowym...

Czytaj dalej

Z życia Oddziału Bydgoszcz
W dniu 27.02.2018r zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń ŚZPŻŁ odbyło się spotkanie informacyjne Kolegów Oddziału Bydgoszcz, z Kierownictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizując zadania związku opisane w par.10 Statutu, w trakcie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie organizacji systemów kierowania i łączności, strony zapoznały się z problematyką zarządzania w okresie klęsk żywiołowych...

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK ADAM PAWLIK - SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
16 stycznia 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Adam Pawlik. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez ostatnie trzy lata płk Pawlik był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Bydgoszcz. To wielka strata i tragedia rodzinna. To strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności...

Czytaj dalej

Rys historyczny

Dzieje bydgoskiego oddziału ŚZPŻŁ, w przeciwieństwie do historii wojsk łączności w garnizonach Bydgoszcz i Świecie, nie są zbyt długie. Wszystko rozpoczęło się 3 marca 2011 roku kiedy to, w gabinecie Szefa Szkolenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk. dypl. Jana Myślaka, zebrali się oficerowie ( ppłk rez. Józef Bała, płk w st. spocz. Zenon Brzozowski, ppłk w st. spocz. Jan Ćwikła, płk w st. spocz. Bogdan Karpiński, ppłk w st. spocz. Tadeusz Krawczyk, płk w st. spocz. Tadeusz Mordaka, płk Jan Myślak, płk rez. Wojciech Reszka ), którzy postanowili powołać stowarzyszenie:

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - Oddział "Bydgoszcz"

z siedzibą w Bydgoszczy. Wyżej wymienieni wyrazili wolę powołania stowarzyszenia i uczestnictwa w jego pracach. Na przewodniczącego spotkania założycielskiego wybrano płk. rez. Wojciecha Reszkę.

Pamiątkowa fotografia po spotkaniu założycielskim - Bydgoszcz 2011.

Jako główne cele stowarzyszenia przyjęto: kultywowanie historii i tradycji wojsk łączności, utrzymywanie kontaktów z byłymi żołnierzami wojsk łączności, opracowywanie materiałów historycznych, wymianę doświadczeń według kolejnych ustaleń stowarzyszenia, zgodnie ze statutem związku.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

  • prezes - płk rez. Wojciech Reszka;
  • wiceprezes - sekretarz - ppłk Józef Bała;
  • skarbnik - płk Jan Myślak.

W konsekwencji Zarząd Główny ŚZPŻŁ podjął uchwałę powołującą formalnie Oddział Bydgoszcz z dniem 9 marca 2011r.


Zasięg działania oddziału obejmuje obszar województwa kujawsko - pomorskiego, stąd naturalnie wyniknęła potrzeba przyciągnięcia do związku jak najliczniejszej grupy łącznościowców, którzy służyli w jednostkach i instytucjach wojsk łączności stacjonujących na terenie województwa. Historię wojsk łączności w regionie tworzyły przede wszystkim jednostki wspierające dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego - POW oraz 1 Korpusu Zmechanizowanego : 4 pułk łączności w Bydgoszczy, 4 pułk dowodzenia w Bydgoszczy, 12 pułk radioliniowo-kablowy w Świeciu n. Wisłą, węzeł łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 2 okręgowe warsztaty remontu sprzętu łączności, zespół informatyki POW i wiele innych

Postępująca transformacja Sił Zbrojnych RP spowodowała przeformowanie 4 pułku łączności w 4 pułk dowodzenia ( poprzez fuzję z 5 pzab ) a następnie rozwiązanie jednostki. Podobny los spotkał bratni 12 pułk radioliniowo-kablowy stacjonujący w Świeciu nad Wisłą. Węzeł Łączności POW po wielu przekształceniach funkcjonuje obecnie jako Region Wsparcia Teleinformatycznego, 2 warsztaty również zostały przekształcone w 5 Rejonowe Warsztaty Techniczne, zespół informatyki POW stanowił podwaliny dla istniejącego Zespołu Zarządzania Wsparciem Informatycznym w Bydgoszczy. Wszyscy aktualni członkowie oddziału w różnych okresach służby związani byli z wymienionymi jednostkami i instytucjami. Wielu nimi dowodziło lub pełniło w nich inne kierownicze funkcje. Mamy zatem wspólny cel, którym jest kultywowanie tradycji i historii naszych jednostek. Zachęcamy zatem do bliższego zapoznania się z informacją o jednostkach łączności regionu bydgoskiego zawartą w załącznikach.

Załączniki:

  1. Zarys historii 4pdow
  2. Zarys historii 12prlk
  3. Zarys historii 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych
  4. Zarys historii Regionu Wsparcia Teleinformatycznego


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com