Utworzenie Oddziału Białystok ŚZPŻŁ

W stolicy Podlasia, Białymstoku, powstał kolejny Oddział Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miasto to posiada bogate tradycje łącznościowe ze względu na fakt stacjonowania w nim na przestrzeni szeregu lat kilku jednostek łączności. Były to: 21 i 74 bataliony łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej oraz 2 i 25 pułki łączności. W dniu 13 marca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Białystok ŚZPZŁ. Trzon Oddziału stanowią oficerowie 25 pułku łączności, który stacjonował w tym mieście w latach 1990 - 1994.

Na spotkanie stawiło się kilkunastu przyszłych członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a wśród nich m.in. ostatni dowódca 25 pł płk Włodzimierz Niedźwiecki oraz były dowódca 2 pł - płk Stanisław Bryndza. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. dwaj emerytowani oficerowie łączności Policji. Zebranie poprowadził ppłk Tadeusz Ojrzanowski, były Szef Służb Technicznych 2 i 25 pł. W trakcie zebrania, w głosowaniu, przyjęto jednomyślnie uchwałę o powołaniu Oddziału Białystok ŚZPZŁ. Następnie przystąpiono do wyboru władz Oddziału. W skład Zarządu weszli: mjr Robert Boruszewicz, mjr Eugeniusz Karpiuk i mjr Andrzej Wójcik.

Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Oddziału wyłoniono osoby funkcyjne:

Na Prezesa Zarządu został powołany mjr Robert Boruszewicz , na wiceprezesa - mjr Eugeniusz Karpiuk , sekretarzem został st.chor.sztab. Sławomir Kosztowny a na Skarbnika został powołany mjr Andrzej Wójcik.

W dniu 27 marca 2015 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Białymstoku.Zdjęcia z zebrania założycielskiego:

Płk Włodzimierz Niedźwiecki (stoi) i płk Stanisław Bryndza.

Ppłk Tadeusz Ojrzanowski (stoi) i mł. insp. Andrzej Błazeusz.

Od lewej: ppłk Piotr Kosiński, mł. insp. Zbigniew Brański, mjr Waldemar Owczarek.

Od lewej: płk Adam Maliszewski, mł. insp. Andrzej Błazeusz, ppłk Waldemar Andrysewicz, ppłk Tadeusz Ojrzanowski.

Od lewej: st. chor. sztab. Leszek Backiel, st. chor. sztab. Sławomir Kosztowny, kpt. Jan Czerwiński.

Od lewej: mjr Leszek Makarski, ppłk Mirosław Grzybowski, płk Stanisław Bryndza.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com