Uchwałą Zarządu Głównego ŚZPŻŁ nr 2/2021 z dnia 28.08.2021 oddział został rozwiązany.Historia Oddziału Białobrzegi:

Zebranie założycielskie Oddziału ŚZPŻŁ w Białobrzegach odbyło się 23 września 2014 r. W dniu 30.09.2014 r. Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o utworzeniu Oddziału Białobrzegi.

Prezesem związku został wybrany płk Piotr ADAMSKI, wiceprezesem p. Jerzy PAWLUK, sekretarzem ppor. Marcin SIELWANOWSKI a skarbnikiem mjr Bazyl DANILUK.

W pierwszym okresie funkcjonowania Oddział Białobrzegi liczył 17 członków skupiając w głównej mierze żołnierzy i pracowników wojska z jednostek wojskowych i instytucji zlokalizowanych w Białobrzegach.

W dniu 8 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich członkom Oddziału Białobrzegi przez prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pana gen. bryg. Edmunda SMAKULSKIEGO.
Uchwała o powołaniu OddziałuDesign i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com