Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Głównego zgodnie z §37 Statutu ŚZPŻŁ zaakceptowali decyzje Prezydium Zarządu Głównego dotyczące wzoru medalu 30-lecia ŚZPŻŁ, zasad jego przyznawania oraz decyzji o ich zamówieniu. Tym samym decyzje stały się obowiązujące. Określone zostały też limity medali dla poszczególnych oddziałów. Zasada jest podobna jak przy określaniu liczby delegatów na WZD.

W dalszej części posiedzenia rozpatrzone zostały wnioski o wyróżnienia nadesłane przez oddziały oraz zgłoszone przez Prezydium Zarządu Głównego. Podjęto też decyzję o skreśleniu z ewidencji dwóch Kolegów z Listy Krajowej.

Przyjęto też wstępny plan przebiegu obchodów Jubileuszu 30-lecia ŚZPŻŁ i XI WZD.

W końcowej części posiedzenia prezes przypomniał terminy realizacji poszczególnych zadań, których termin upływa najpóźniej z końcem sierpnia.
Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com