Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 6 czerwca 2024 odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W zawiązku z tym, że kolejne oddziały złożyły wnioski o wyróżnienia członkowie Prezydium przygotowali rekomendacje dla Zarządu Głównego dotyczące przyznania wyróżnień. Ponadto zgodnie z §22 na podstawie pism z oddziałów oraz wniosków prezesa ZG po dyskusji przygotowali wnioski o wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz nadania Krzyża "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ". Propozycje w załączniku do protokołu.

Na podstawie §21 pkt.3 Statutu Prezydium rekomenduje Zarządowi Głównemu podjęcie decyzji o skreśleniu z ewidencji członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności dwóch osób znajdujących się na Liście Krajowej.

Następnie po dyskusji przygotowany został wstępny plan obchodów Jubileuszu i WZD, który zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia.

Prezydium rekomenduje aby propozycje wyróżnień medalami "30-lecia" określonych limitami oddziały przysyłały najpóźniej do 31 lipca. Prezydium rekomenduje też aby limity odznaczeń dla oddziałów ustalić wg. stanów ewidencyjnych w dniu czerwcowego posiedzenia Zarządu Głównego.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com