Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 27 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2023. Podjęte zostały też decyzje dotyczące wniosków o wyróżnienia złożone przez oddziały Bydgoszcz i Warszawa.

Członkowie Zarządu Głównego podjęli decyzję o zwołaniu XI Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 20 - 21 września w Zegrzu.

Prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał poinformował, że w związku z kończącymi się zapasami złożył zamówienia na wykonanie kolejnych partii odznak związkowych oraz krzyży "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ". Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali decyzję prezesa.

W końcowej części posiedzenia podjęto decyzję o ustanowieniu Medalu "Trzydziestolecia ŚZPŻŁ". Medal będzie po raz pierwszy wręczany podczas wrześniowych obchodów Jubileuszu 30-lecia Związku. Kolejne zostaną wręczone w terminie późniejszym w oddziałach.
Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com