Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 11 marca 2024 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Prezydium "pochylili się" nad wnioskami o wyróżnienia jakie napłynęły z oddziałów. Zgodnie ze Statutem przygotowali wniosek do Zarządu Głównego dotyczący wyróżnień wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz nadania Krzyża "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ". W przypadku pozostałych propozycji wyraziki swoje rekomendacje.

Następnie omówione zostały wstępne założenia dotyczące Jubileuszu 30-lecia Związku i XI WZD. Bardziej szczegółowe decyzje zapadną po spotkaniu z komendantek CSŁiI, które planowane jest w najbliższym czasie.

W dalszej części posiedzenia omówiono szereg spraw bieżących dotyczących m.in. dystrybucji książki "Stowarzyszeni w ŚŻPZŁ" cz. III, zamówienia wyrobów grawerskich oraz przedłużenia umowy na siedzibę Związku.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com