Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 25 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili Roczny Plan Działalności Związku na rok 2024.

Następnie zaakceptowali decyzję Prezydium Zarządu Głównego o wyróżnieniu medalem "W uznaniu zasług dla Związku".

W dalszej części wysłuchali informacji o stanie finansów oraz ewidencyjnym Związku.

Zarząd Główny zaakceptował propozycje zmian w Statucie zaproponowaną przez Prezydium. Propozycja w załączeniu. Będzie ona poddana pod głosowanie podczas XI WZD równolegle z propozycją przygotowana przez komisję.

Na koniec prezes poinformował, że na artykuły do tegorocznego Komunikatu (41) czekamy do końca czerwca.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com