Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 1 grudnia 2023 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Prezydium zdecydowali o wariancie poprawek do Statutu Związku jakie zostaną przedstawione do dyskusji Zarządowi na najbliższym zebraniu.

Członkowie Prezydium zgodnie z §37 Statutu zaakceptowali wniosek Zarządu Oddziału Zegrze o wyróżnieniu medalem "W uznaniu zasług dla Związku". Wniosek był konsultowany z pozostałymi członkami Zarządu Głównego niebędącymi w Prezydium.

W dalszej części posiedzenia m.in. zaakceptowano projekt Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2024.
Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com