Nasi partnerzy


O przyszłości łączności wojskowej

31 października w Warszawie odbyło się spotkanie pn. "Rewolucja w polskiej łączności wojskowej" zorganizowane przez Zarząd Grupy WB. W trakcie spotkania przedstawiono rozwiązania umożliwiające stworzenie kompletnego systemu radiokomunikacyjnego dla potrzeb Sił Zbrojnych i co najważniejsze tylko przez polskich producentów.

Prelegentami były osoby z kierownictwa koncernu: wiceprezes Zarządu Grupy WB Pan Adam Bartosiewicz, prezes Zarządu RADMOR S.A. Pan Bartłomiej Zając oraz wiceprezes Zarządu tej firmy Pan Gracjan Jakubowski.

Na zaproszenie władz Grupy WB w spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Spotkanie rozpoczął Pan Adam Bartosiewicz przypominając zgromadzonym nieco informacji z podstaw radiokomunikacji, uwarunkowania pracy w warunkach polowych, ograniczenia fizyczne.

Następnie głos zabrał Pan Bartłomiej Zając, który scharakteryzował firmę Radmor, przedstawił jej plany na rozwój. Obecnie Radmor jest głównych dostawcą sprzętu łączności radiowej dla potrzeb MON. Omówione zostały obszary działalności firmy oraz tworzenie parku technologicznego. Prezes poinformował, że w najbliższych latach planowana jest produkcja co najmniej 5 tysięcy radiostacji COMP@N.

Ponownie głos zabrał wiceprezes Zarządu Grupy WB prezentując możliwości radiostacji PERAD. Wskazał m.in. jak przy wykorzystaniu radiostacji o bardzo małej mocy i latających przekaźników (w postaci dronów) można osiągnąć zasięgi łączności porównywalne z radiostacjami taktycznymi a nie narażając systemu łączności na rozpoznanie radioelektroniczne lub je znacznie minimalizując.

Jako ostatni głos zabrał Pan Gracjan Jakubowski. Przedstawił radiostacje GUARANA i COMP@N-Z jako elementy kompletnego systemu radiokomunikacyjnego na potrzeby Sił Zbrojnych. Omówił znaczenie radiostacji GUARANA jako podstawowego elementu w budowie taktycznego systemu łączności radiowej. Zaprezentowane zostały radiostacje będące na etapie wdrożenia jak i również nowe opracowania.

Jak podkreślano Polska jest w stanie siłami polskich firm zbudować kompleksowe rozwiązania systemów łączności na każdym poziomie dowodzenia. Jest to ważne zwłaszcza w czasie konfliktów zbrojnych. Cały nadzór nad systemem łączności ( a w erze radiostacji programowalnych jest to bardzo ważne), serwis, zapewnienie ciągłości dostaw jest w polskich rękach. W przypadku sprzętu zagranicznego praktycznie to by nie było możliwe.

Na koniec był czas na pytania i dyskusję.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com