Nasi partnerzy


WZŁ-1 świętuje

19 października jeden z czołowych producentów sprzętu łączności dla Polskich Sił Zbrojnych czyli Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 w Zegrzu Południowym zorganizowały obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

W miejscu spotkania zgromadziło się liczne grono pracowników Zakładów. Głos zabrał prezes Zarządu Pan Jarosław Kudelski. Podziękował zgromadzonym za dotychczasowe zaangażowanie, przedstawił perspektywy stojące przed firmą i życzył zgromadzonym dalszej owocnej dzielności na niwie zawodowej i pomyślności w życiu prywatnym.

Na zaproszenie władz Spółki w uroczystości uczestniczył prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał, który wygłosił prelekcję na temat sprzętu łączności jakim dysponowali polscy łącznościowcy w okresie międzywojennym. Stało się to w miejscu gdzie obecnie produkowane są najnowocześniejsze systemy dla polskiej armii. Prelekcji towarzyszył pokaz sprzętu łączności z epoki.

Na wstępie swojego wystąpienia prezes przybliżył zgromadzonym czym jest Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, czym się zajmuje i kto może być jego członkiem.

Ppłk Hucał prelekcję rozpoczął od złożenia okolicznościowych życzeń zgromadzonym a zakończył podziękowaniami za dotychczasową owocną współpracę. Zarządowi Spółki wręczył pamiątkowe jubileuszowe medale z okazji 10-lecia Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com