Nasi partnerzy


Wrześniowe posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 20 września odbyło się jesienne posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu Głównego zapoznali się z dokumentami wieńczącymi pracę Komisji Statutowej. Następnie podjęto decyzję o rozwiązaniu Komisji.

W związku z niezadawalającymi efektami tych prac Zarząd Główny podjął decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu m.in. dostosowanie Statutu do obecnej sytuacji prawnej.

Członkowie Zarządu Głównego zaakceptowali harmonogram oraz zakres przyszłorocznych obchodów Jubileuszu 30-lecia Związku, XI WZD oraz plan wsparcia CSŁiI w obchodach 105-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Wszystkie zamierzenia wstępnie planowane są na wrzesień 2024 roku, ale konkretne terminy wymagają jeszcze uzgodnień, m.in. z komendantem CSŁiI.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały sprawy dystrybucji Komunikatu nr 40 oraz II suplementu książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ". Określony został też termin na nadsyłanie propozycji do Rocznego Planu Działalności na rok 2024.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com