Nasi partnerzy


Cegiełka z RCI Olsztyn

Dotarła do Zegrza z Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn "cegiełka" potwierdzająca nasz wkład w pozyskanie sztandaru dla RCI.

Otrzymaliśmy ozdobną "cegiełkę" potwierdzającą wpłatę członków Związku na rzecz sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn. Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się w dniu 18 października podczas centralnych obchodów Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Warto nadmienić, że prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał jest członkiem Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com