Nasi partnerzy


30 lat minęło...

W dniach 26 i 27 sierpnia 1993 roku w WSOWŁ w Zegrzu odbył się I Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, na który przybyło 167 koleżanek i kolegów z kraju i zagranicy. W pierwszym dniu Zjazdu odsłonięta została istniejąca do dziś w holu bloku szkolnego tablica z zawołaniem kadetów Szkoły Rycerskiej "Nic dla mnie - wszystko dla Ojczyzny".

Uczestnicy Zjazdu zaakceptowali Statut Związku oraz wybrali pierwsze władze naczelne. Ustalono, że w Związku funkcjonować będą następujące organy: Rada Związku, Zarząd Związku, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Przewodniczącym Rady Związku został gen. bryg. Henryk Andracki a prezesem Zarządu Kol. płk Władysław Urbański.

W przyszłym roku planowany jest już XI Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com