Nasi partnerzy


Kolejny eksponat dla muzeum

W pierwszych dniach sierpnia prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał przekazał kolejny eksponat na potrzeby wystawy "Z techniką łączności przez dziesięciolecia" w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Jest nim radiostacja osobista PNR-500.

Współtwórcą i opiekunem wystawy jest Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Koledzy z Sieradza pełnią też rolę przewodników po wystawie, a o lepszych trudno ponieważ wszyscy są byłymi doświadczonymi łącznościowcami 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Wystawa jest stale rozbudowywana, pojawiają się nowe ciekawe eksponaty. Jest to możliwe dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum pana Piotra Gutbiera oraz zaangażowaniu członków Oddziału Sieradz a w szczególności prezesa oddziału płk. w st. sp. Jana Kowalskiego.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com