Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 4 sierpnia 2023 odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Prezydium zostali zapoznani przez prezesa z dokumentami jakie przekazał przewodniczący Komisji Statutowej informując o zakończeniu prac. W związku z tym Prezydium wnioskuje do Zarządu Głównego o rozwiązanie komisji, co zapewne stanie się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Członkowie Prezydium zaakceptowali propozycje prezesa dotyczące harmonogramu oraz zakresu przyszłorocznych obchodów Jubileuszu 30-lecia Związku, XI WZD wsparcie CSŁiI w obchodach 105-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Wszystkie zamierzenia wstępnie planowane są na miesiąc wrzesień, ale konkretne terminy wymagają jeszcze uzgodnień, m.in. z komendantem CSŁiI.

W dalszej części posiedzenia postanowiono wystąpić do Zarządu Głównego z propozycją aby II suplement książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ" otrzymali tylko Ci, których karty znalazły się w tym wydaniu oraz Ci, którzy pojawili się we wcześniejszych wydaniach. Zarząd Główny określi również termin do którego prezesi oddziałów będą mogli składać zapotrzebowania ilościowe.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com