Nasi partnerzy


Przysięga w bdow WOT

8 lipca 2023 roku na Rynku w Serocku odbyła się przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

54 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI i zasiliło szeregi batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi.

W trakcie uroczystości dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz wręczył dowódcy batalionu ppłk. Piotrowi Osińskiemu Chorągiew Wojska Polskiego.

Na zaproszenie dowódcy batalionu Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności podczas uroczystości reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.
Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com