Nasi partnerzy


Historia w kolorze

Zarząd Główny wydał kolejną kartkę pocztową. Poświęcona jest polskim łącznościowcom z okresu II Rzeczypospolitej. Przedstawia budowę polowej stacji telefonicznej.

Zdjęcie będące tematem pocztówki pochodzi ze zbiorów archiwalnych ŚZPŻŁ i poddane zostało procesowi koloryzacji i poprawy jakości.

Pocztówki po raz pierwszy dystrybuowane były przez Oddziały Sieradz i Zegrze podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Mamy nadzieję, że pojawią się też podczas kolejnych wydarzeniach organizowanych przez oddziały dla społeczności lokalnych.

W planach kolejne pocztówki przedstawiające historię Wojsk Łączności.
Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com