Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

20 kwietnia odbyło się kolejne w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za rok 2023. Ponadto prezes poinformował uczestników spotkania o podpisaniu dwóch umów darowizny na rzecz ŚZPŻŁ.

Rozpatrzone zostały wnioski Zarządu Oddziału Sieradz w sprawie wyróżnień. Zarówno wniosek o wyróżnienie medalem "W uznaniu zasług dla Związku" jak i nadanie tytułu Honorowego Członka Związku zostały rozpatrzone pozytywnie.

W dalszej części członkowie Zarządu na podstawie § 21 pkt. 3 podjęli uchwałę o skreśleniu trzech Kolegów z ewidencji ŚZPŻŁ.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Zarząd Główny o zakończeniu prac podsumowujących działalność Związku w roku 2022. Komisja niedociągnięć nie stwierdziła.

Pozytywnie rozpatrzono propozycję umieszczenia na stronie internetowej Związku adresów mailowych do prezesów oddziałów. Niektóre oddziały nie posiadają swoich stron internetowych i kontakt z ich prezesami jest utrudniony. Adresy znajdą się w zakładce "Kontakt".

W końcowej części posiedzenia rozpoczęto dyskusję o wsparciu i udziale Związku w przyszłorocznych obchodach Jubileuszu 105-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz o przygotowaniach do Jubileuszu 30-lecia Związku i XI WZD.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com