Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

18 stycznia odbyło się kolejne w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Zarząd Główny zaakceptował Roczny Plan Działalności Związku na rok 2023. Wersja elektroniczna znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Zaakceptowana została propozycja Prezydium o przesunięciu obchodów 30-lecia Związku na rok 2024 i połączenia ich z XI Walnym Zjazdem Delegatów.

W związku z tym przedłużony został do 30 czerwca termin na składanie "kart wpisu" do III części książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ".

W dalszej części posiedzenia przedstawiony został stan opłacania składek członkowskich za rok 2022 oraz stan ewidencyjny Związku na koniec 2022 roku. Jest on obecnie najwyższy w całej historii naszego stowarzyszenia.

Redaktor Komunikatu Kol. Mirosław Pakuła określił termin na nadsyłanie artykułów do jubileuszowego 40. numeru naszego periodyku. Opracowania można składać do końca czerwca.

Na koniec posiedzenia podjęta została decyzja o przekazaniu określonej kwoty na rzecz ufundowania sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com