Nasi partnerzy


Dziękujemy za życzenia

W imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane na moje ręce życzenia.

Dziękuję:

 • Szefowi Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego WP
 • Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa
 • Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn
 • Dowódcy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Dowódcy 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych
 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock
 • Prezesowi firmy RADMOR S.A.
 • Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Łączności
 • Prezesowi Stowarzyszenia Historycznego im. 10 pułku piechoty
 • Prezesowi Oddziału Śrem ŚZPŻŁ

Prezes Zarządu Głównego
Ppłk rez. Mieczysław Hucał


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com