Nasi partnerzy


Cegiełka dla Związku

Dotarły do nas z Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz dokumenty potwierdzające nasz wkład w pozyskanie sztandaru dla RCI.

Otrzymaliśmy ozdobną "cegiełkę" potwierdzającą wpłatę członków Związku na rzecz sztandaru dla Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz. Cegiełka ma wysoki numer bo 00002 co potwierdza naszą szybką reakcję na ogłoszenie zbiórki. Ponadto otrzymaliśmy pamiątkowy ryngraf wręczany przez komendanta RCI płk. Roberta Stańczyka.

Warto nadmienić że prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał był członkiem Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com