Nasi partnerzy


V posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji

26 września odbyło się piąte w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Na wstępie prezes poinformował obecnych na spotkaniu o zmianie na stanowisku Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP.

W dalszej części podjęte zostały decyzje o przyznaniu wyróżnień. Zostaną one wręczone podczas obchodów Jubileuszu 10-lecia Oddziału Zegrze w grudniu br.

Następnie zostały omówione zagadnienia związane z wydaniem Komunikatu nr 39, przygotowaniami do wydania II suplementu "Stowarzyszonych w ŚZPŻŁ" oraz organizacją obchodów Jubileuszu 30-lecia ŚZPŻŁ.

Na koniec prezes określił termin na nadsyłanie propozycji do Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2023.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com