Nasi partnerzy


Przysięga w bdow WOT

25 września 2022 roku na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

36 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI i zasiliło szeregi batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi.

Na zaproszenie dowódcy batalionu ppłk. Piotra Osińskiego, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com