Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 7 września 2022 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Podczas posiedzenia członkowie Prezydium podjęli decyzję o zwróceniu się do Zarządu Głównego z wnioskiem o wyróżnienie jednego z Kolegów wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.

Ponadto podjęto decyzję o zwróceniu się do Zarządu Głównego z wnioskiem aby ze względów organizacyjnych obchody Jubileuszu 30-lecia ŚZPŻŁ zorganizować jesienią 2023 roku.

W dalszej części posiedzenia skarbnik poinformowała o stanie opłacania składek przez oddziały i członków Listy Krajowej.

Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com