Nasi partnerzy


Przekazanie obowiązków komendanta CSŁiI

W sobotnie przedpołudnie 2 lipca 2022 roku na placu apelowym zegrzyńskich koszar w obecności sztandaru, pododdziałów i zaproszonych gości odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Dotychczasowy komendant płk Robert Kasperczuk został wyznaczony na stanowisko dowódcy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za dwa lata intensywnej a zarazem bardzo owocnej współpracy ze Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności.

Z dniem 4 lipca stanowisko komendanta CSŁiI obejmie dotychczasowy zastępca płk Paweł Nowotnik. Jest to zmiana historyczna ponieważ nigdy w historii Centrum zastępca nie został komendantem. Płk Nowotnik jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Z Centrum związany jest od 20 lat. Wcześniej zajmował stanowiska wykładowcy, kierownika cyklu, szefa wydziału Dydaktycznego a od sierpnia 2021 roku zastępcy komendanta Centrum.

Gratulujemy i mamy nadzieję na szeroką i owocną współpracę na rzecz utrwalania i upowszechniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

Podczas uroczystości Związek reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał oraz liczne grono członków Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com