Nasi partnerzy


IV posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji

24 czerwca odbyło się czwarte w X kadencji władz posiedzenie Zarządu Głównego.

Zarząd Główny zaakceptował wniosek o przeniesienie pomiędzy oddziałami Białystok i Warszawa.

Następnie redaktor Komunikatu Związku przestawił ilość i tematykę nadesłanych dotychczas artykułów do numeru 39. Na chwilę obecną jest to 13 artykułów.

Prezes Zarządu Głównego w imieniu autora książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ" zreferował stopień zaawansowania przygotowań do wydania III części. Dotychczas nadesłano 13 kart wpisu. Przypominamy że termin nadsyłania kończy się z dniem 30 listopada.

W końcowej części posiedzenia przewodniczący Komisji Statutowej omówił stan prac nad propozycjami oddziałów w zakresie zmian w Statucie Związku. Całość ma być gotowa do przedstawienia na kolejnym Walnym Zjeździe Delegatów.


Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com