Nasi partnerzy


Prelekcja w Pułtusku

W dniu 12 maja w Archiwum Państwowym w Pułtusku odbyła się promocja książki majora Piotra Chełchowskiego "Żywot żołnierza - wspomnienia z lat 1904 - 1983". Na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Książka obejmuje wspomnienia autora z czasów dzieciństwa, służby w wojsku II Rzeczypospolitej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz życie w powojennej Polsce.

Mjr Chełchowski wziął udział w kampanii wrześniowej na stanowisku dowódcy kompanii 30 Poleskiej Dywizji Piechoty. W składzie 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka jako dowódca łączności artylerii dywizyjnej przeszedł szlak bojowy od bitwy pod Falaise do zajęcia Wilhelmshaven w maju 1945 roku. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari.

W trakcie spotkania ppłk rez. Mieczysław Hucał wygłosił prelekcję na temat łączności w II Rzeczypospolitej. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostały wybrane egzemplarze sprzętu łączności z tamtego okresu.Design :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com