Nasi partnerzy


Posiedzenie Zarządu Głównego

24 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Zarząd zatwierdził decyzje z ostatniego posiedzenia Prezydium dotyczące decyzji kadrowych i finansowych. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe za rok 2021 i przekazane przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Omówionych zostało również kilka innych spraw bieżących. Na zakończenie posiedzenia prezes przedstawił założenia organizacyjne Jubileuszu 10. lecia Oddziału Zegrze.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com