Nasi partnerzy


Sztandar dla RCI Bydgoszcz

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz rozpoczęło starania o pozyskanie sztandaru. Utworzony został Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru. W jego skład został zaproszony również prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał. Termin wręczenia fundowanego Sztandaru został zaplanowany na dzień 18 października br., tj. w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki oraz Święta RCI Bydgoszcz.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć finansowo Komitet w staraniach związanych z ufundowaniem sztandaru, mogą dokonywać wpłat na specjalnie otwarte konto bankowe. Za dokonane wpłaty zostaną wydane specjalne pamiątkowe cegiełki.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej tak ważnej dla żołnierzy i pracowników RON RCI Bydgoszcz inicjatywy.

Wpłat można dokonywać na konto:


Numer konta: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
NBP O/OKRĘGOWY BYDGOSZCZ
90 1010 1078 0106 2113 9120 2000
Tytuł wpłaty: "Wpłata na sztandar dla RCI Bydgoszcz"


Więcej: https://rcibydgoszcz.wp.mil.pl/pl/articleswazne/sztandar-dla-rci-bydgoszcz/


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com