Nasi partnerzy


Przegląd Łączności

Udało nam się pozyskać pierwszy numer Przeglądu Łączności wydawanego przez Związek Łącznościowców w Londynie. Związek Łącznościowców powstał w roku 1951 i był jednym z późniejszych stowarzyszeń założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Związek Łącznościowców skupiał weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Związek powstał z połączenia różnych kół łącznościowców dawnych dywizji i brygad walczących w Europie i Afryce. W chwili zawiązania liczył około 450 członków. Jego organizatorem i pierwszym prezesem był płk dypl. (później od 1964 roku gen. bryg.) Józef Łukomski, w 1939 roku dowódca łączności Obrony Warszawy, później w niewoli niemieckiej, a w latach 1945 - 46 komendant Szkoły Radiotechnicznej w Rzymie.

Pełna treść biuletynu w wersji elektronicznej znajduje się w zakładce "Publikacje - Inne".

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com