Nasi partnerzy


Pierwsza przysięga

W dniu 20 lutego 2022 roku w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się pierwsza w historii przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Sformowana niedawno jednostka podlega bezpośrednio dowódcy WOT.

15 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi. Na zaproszenie dowódcy batalionu ppłk. Piotra Osińskiego Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com