Nasi partnerzy


Drugie posiedzenie Zarządu Głównego

16 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji. Zarząd Główny m.in. powołał Komisję ds. zmian w Statucie oraz zatwierdził Plan Działalności Związku na rok 2022. Podjęto też decyzję personalną dotyczącą Kolegi z Listy Krajowej.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com