Nasi partnerzy


I posiedzenie Zarządu Głównego w X kadencji

18 listopada odbyło się pierwsze w X kadencji posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia Zarząd upoważnił Prezydium do podejmowania decyzji zgodnie z §37 Statutu ŚZPŻŁ.

Następnie została przyjęta propozycja Prezydium Zarządu Głównego dotycząca składu i funkcjonowania Komisji Statutowej. W skład komisji wejdą przedstawiciele poszczególnych oddziałów. Każdy oddział ma prawo zgłosić jednego przedstawiciela. Komisja zostanie powołana na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Kol. Mirosław Pakuła poinformował, że Komunikat 38 jest na etapie druku. Pozostaje tylko czekać.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy zapoznali się z projektem Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2022. Do końca listopada jest czas na zgłaszanie uwag i propozycji. Plan zostanie zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

W końcowej części posiedzenia dyskutowano nad formułą i sposobem przygotowania III części opracowania "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ". Książka ma być gotowa na Jubileusz 30-lecia Związku.

Na zakończenie posiedzenia Kol. Mirosław Pakuła zaprezentował zbiory Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com