Nasi partnerzy


I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w X kadencji

27 października odbyło się pierwsze w X kadencji władz Związku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Na wstępie prezes podziękował członkom Prezydium za zaangażowanie w przygotowanie Zjazdu, w szczególności Kol. Emilowi Susce, który cały ciężar przygotowania logistycznego wziął na siebie.

W dalszej części ppłk rez. Mieczysław Hucał zdał sprawozdanie z uczestnictwa w Konferencji Łączności organizowanej przez ZKiD P6 SG WP. Następnie dyskutowano nad Planem Działalności Związku na rok 2022. Projekt został zaakceptowany do przedstawienia go Zarządowi Głównemu po uzupełnieniu wstawek przez poszczególne oddziały. Wypracowano również koncepcję w sprawie powołania komisji ds. zmian w Statucie Związku. Zostanie ona przedstawiona Zarządowi Głównemu do akceptacji.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com