Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

5 sierpnia zebrało się Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Głównym tematem był stan przygotowań do X Walnego Zjazdu Delegatów. Prezes Zarządu Głównego poinformował o uzyskaniu zgody od Komendanta CSŁiI na organizację wydarzenia w oparciu o obiekty Centrum. Następnie omówiono stan przygotowań zarówno ze strony programowej jak i logistycznej. W dalszej części posiedzenia Kol. Mirosław Pakuła przedstawił stopień przygotowania do druku Komunikatu 38. Szkoda, że niektóre oddziały nie przesłały ani jednego artykułu. W końcowej części spotkania sekretarz Zarządu Głównego Kol. Emil Suska omówił postęp w konsultacjach z członkami Oddziału Białobrzegi co do ich przyszłości. Wydaje się, że ta "niekończąca się opowieść" niedługo się skończy.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com