Nasi partnerzy


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

9 czerwca w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podczas posiedzenia jako pierwsze omawiane były zagadnienia związane z organizacją X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Poruszono tematy związane ze stroną merytoryczną jak również zabezpieczenie logistyczne. Członkowie Prezydium omówili i uzgodnili propozycje zmian w Statucie Związku jakie zostaną przedstawione delegatom podczas Zjazdu jako propozycje Prezydium. Podjęta została również decyzja o przedłużeniu terminu na napisanie artykułów do Komunikatu 38 do końca lipca. Ten termin jest już ostateczny. W dalszej części podjęto decyzje kadrowe w stosunku do tych członków Oddziału Białobrzegi którzy postanowili sami określić swój status i podjęli wiążące decyzje. W stosunku do pozostałych termin graniczny przesunięto na koniec czerwca. No koniec skarbnik Zarządu Głównego przedstawiła aktualny stan finansów Związku.


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com