Nasi partnerzy


29. finał za nami

Po raz kolejny zagrali¶my w finale WO¦P. Po raz drugi zagrały dwa oddziały. Niestety ze względu na pandemię i ograniczenia z tym zwi±zane ograniczyli¶my się do aukcji internetowych. Nasze gadżety cieszyły się sporym zainteresowaniem. Chyba już tradycyjnie największym "wzięciem" cieszyły się zegrzyńskie mi¶ki - ł±czno¶ciowcy.

Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com