Dzień gen. bryg. Heliodora Cepy w Mieszkowie

29 listopada w rodzinnej miejscowości gen. bryg. Heliodora Cepy zorganizowany został szereg wydarzeń poświęconych Jego osobie. Generał urodził się dokładnie 123 lata temu właśnie w Mieszkowie.

Gen. bryg. Heliodor Cepa jest bardzo ważną postacią wśród wojskowych łącznościowców - Komendant Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, dowódca Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych, w czasie wojny szef łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a obecnie patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Obchody rozpoczęła konferencja, podczas której wiceprezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk Mirosław Pakuła przedstawił życiorys i działalność Generała. Odbyła się również projekcja filmu poświęconego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, którego jest patronem.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Mieszkowski Rynek gdzie odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona gen. Heliodorowi Cepie. Odsłonięcia tablicy dokonała córka Generała Pani Zofia Potkowska. Całość zakończyła ceremonia składania kwiatów i zapalenie zniczy.

W uroczystościach wzięło udział liczne grono członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zarząd Główny reprezentowali prezes ppłk Mieczysław Hucał i wiceprezes ppłk Mirosław Pakuła. Wiązanki kwiatów złożyły również delegacje oddziałów Śrem i Zegrze.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com