VI posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 21.02.2017 roku szóste w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:

  1. Podsumowanie działalności w 2016 roku, w tym informacja dot. stanu ewidencyjnego i realizacji zadań określonych w Rocznym Planie na 2016 rok;
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i przekazanie do Komisji Rewizyjnej;
  3. Przyjęcie, wcześniej uzgodnionego Rocznego Planu Działalności Związku na 2017 r.;
  4. Omówienie spraw finansowych dotyczących Sztandaru Związku oraz wydawnictw ujętych w Rocznym Planie Działalności ŚZPŻŁ na rok 2017;
  5. Ocena opłacania składek członkowskich;
  6. Sprawy różne, a w tym:
    • opracowanie Komunikatu Nr 34;
    • rozpatrzenie wniosków oddziałów o wyróżnienia.


(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com